Zrakově znevýhodněným čtenářům doporučujeme používat mobilní verzi stránek.

skok na hlavní menu | menu sekce Akce


Hlavní stránka    Akce

Akce

Program na prosinec

Leden 2018

Program na únor
Zobrazit: výpis   |   kalendář
Vypsat program pro
Vypsat program pro

zítra22. 1.

Okénko
17:00

Telč - skvost renesanční architektury

CO PŘINESLO 25 LET V UNESCO?
Cyklus představí tři historická centra, která byla díky své mimořádnosti zapsána roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, a také proměny, jimiž musela v průběhu posledního čtvrtstoletí projít.
Telč – skvost renesanční architektury
Historické centrum tvoří unikátní goticko-renesanční urbanistický celek, který nebyl narušen ani jinak znehodnocen dalším vývojem. Díky zachovalému obrazu města a dalším hodnotám, které jej formovaly do dnešní podoby, byla Telč zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jak se v takto chráněném městě žije? Jak turistický ruch zasahuje do běžných činností místních obyvatel? Splnil zápis na seznam UNESCO očekávání?
Přednáší PhDr. Martina Indrová

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:00

Ženy a muži v českých dějinách 2018

Cyklus historických přednášek má za cíl představit vybrané osobnosti našich dějin. Budeme se snažit popřát spravedlivě pozornost jak mužům, tak také ženám a věnovat se i těm z našich předků, kteří nejsou právě notoricky známí z vyprávění či školních učebnic. To však nemusí znamenat, že jejich život nebyl pestrý a zajímavý! České dějiny však nejsou – jak dobře známo – zalidněny toliko kladnými hrdiny, posluchače seznámíme i s lidmi, jejichž chování nebylo právě příkladné a hodné následování. Nicméně i tací a také zde žili a ovlivňovali osudy dalších. Srdečně zveme tedy všechny ty, kteří mají chuť objevovat českou historii a setkávat se se zajímavými lidmi naší minulosti.

Lužiny

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory, dospělé.

Okénko
19:00

Feng Shui - jaký je váš přirozený talent

Feng shui – rok 2018

Každý z nás se narodil s přirozeným talentem. Je to dar, kterým máme obdarovávat ty, kteří náš dar potřebují a sami ho nemají. Přirozený talent nám tak ukazuje, čím se máme v životě zabývat, jaké si zvolit povolání či podnikání.
Svůj talent máme v životě rozvíjet a budovat pro to, abychom byli nejen úspěšní, ale také prospěšní pro ostatní. To je základním smyslem života každého člověka. Jaký je smysl vašeho života?

Přednáší Ing. Jiří Černák

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

úterý23. 1.

Okénko
17:00

Zelený muž a zelená žena

SYMBOLY, OBRAZY A MÝTY JAKO ARCHETYPY POZNÁNÍ
Cyklus přednášek je určen pro zájemce o výtvarné umění, filozofii i pro ty, kteří se zajímají o význam archetypů a mýtů v hlubinné psychologii a mytologii.
Symbolika zeleného muže i ženy se v křesťanském evropském umění objevuje hlavně ve výzdobě gotických katedrál, kde naznačuje spojení posvátného prostoru chrámu s vitální silou přírody. Navazuje tak na ikonografii starověku, kde lze za předchůdce těchto vyobrazení považovat např. egyptského boha Osirida či řeckého boha Dionýsa. Současně však symboly souvisejí i s keltskou, slovanskou a germánskou spiritualitou.
Přednáší RNDr. Mgr. Hana Blochová

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

středa24. 1.

Okénko
17:00

Jawa Jižní Amerikou

Cestopisná přednáška s promítáním, ve které Filip Kadlec a Kristýna Kalužová prozradí, jak zvládli cestovat bez znalosti španělštiny. Proč je chtěli v Argentině zatknout, jak vypadá byrokracie v Peru, či jak zvládla přetížená Jawa vedra v poušti.

Stodůlky

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:00

PRAHA nepostavená

PRAHA nepostavená – 2. polovina 20. století

ve spolupráci s ARSVIVA spol. s r.o, www.arsviva.cz

Od konce 2. světové války bylo pro Prahu navrženo velké množství staveb, které z nejrůznějších důvodů nebyly nikdy realizovány (a zřejmě nikdy ani nebudou). O jaké možnosti Praha přišla? Je to ochuzení? Nebo je to dobře? Rok 1953 měl být rokem velké přestavby historického jádra, vzniknout měl Ústřední dům armády, není tu koncertní síň ani Dům techniky, kolem metra Vltavská je stále pusté území, chybí Staroměstská radnice podobně jako utopické stavby nad košířským údolím, jinak vypadá budova na Karlově náměstí a stále nedokončená je krásná oblast kolem Novomlýnské věže – to jsou jen ukázky toho, co nebylo postaveno.

Přednáší doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., kurátorka sbírky architektury Národní galerie v Praze

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

čtvrtek25. 1.

Okénko
17:00

Pěšky do Istanbulu

Pěšky do Istanbulu a dál s pádlem a palcem nahoru

V červnu 2016 se Viktorie Hlaváčková zúčastnila help campu v české vesnici Gernik v jižním Rumunsku, a poté odtud vyrazila na pěší pouť do Istanbulu. Prošla kaňonem řeky Nery, navštívila českou vesnici v Srbsku, vystoupala na nejvyšší vrcholy Srbska, Bulharska, Makedonie a Řecka, sólo prostopovala kus Balkánu, potkala mnoho báječných lidí, deset nocí usínala v rytmu brokovnic, a nakonec do Istanbulu přeci jen po svých došla. Čímž však cesta neskončila, neboť Turecko je země plná dechberoucí krásy a jeho obyvatelé jsou lidé otevřených srdcí. Pohádkové dojmy smíšené s dechem totalitního režimu vstřebávala celkem měsíc a půl, žila v Istanbulu u místních, s českým kamarádem se prostopovali až na jižní pobřeží a splnili si svůj malý sen brázdit moře na seakajaku. A úplně nakonec se odebrala do bulharských hor, kde další měsíc a půl strávila dobrovolničením na organické farmě. To všecko, ale vlastně mnohem víc, se dá zažít za půl roku s lehkým batohem, s rozpočtem nižším než průměrná měsíční mzda v ČR a s výrazně minimalizovanou ekostopou.

Prosek

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Tři králové - kdo vlastně byli?

CESTY VNITŘNÍHO ROZVOJE
Cyklus přednášek se koná ve spolupráci s časopisem REGENERACE.
Tři králové – kdo vlastně byli? Co je dovedlo až do Betléma?
Přednáška vám přiblíží, co je možné z astronomicko-astrologického hlediska nazývat Betlémskou hvězdou. Pokus o rekonstrukci horoskopu Ježíše Krista. Zamyšlení se nad naukou Ježíšovou ve světle nově nalezených evangelií. Zemřel Ježíš Kristus skutečně na kříži nebo byl oživen a putoval dále? Vyhodnocení faktů a indicií z té doby.
Přednáší Ing. Richard Stříbný.

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

pátek26. 1.

Okénko
19:00

Napříč jihovýchodní Asií

KOLEM SVĚTA
cyklus cestovatelských přenášek
www.kolemsveta.cz
Mezi nejkrásnější místa, která by člověk neměl vynechat na svém putování JV Asií, patří chrámy Angkor Wat z Kambodži, území horského kmene Hmongů z Vietnamu, Laoské královské město Luang Prabang a rozmanité indonéské ostrovy Bali, Siberut či Lombok.
Přednáší Jana a Karel Wolfovi.

Ústřední knihovna

Cena 100,-

Určené pro: dospělé.

pondělí29. 1.

Okénko
17:00

Kukské Theatrum

Kukské Theatrum 280 let po smrti hraběte Šporka

CO PŘINESLO 25 LET V UNESCO?
Cyklus představí tři historická centra, která byla díky své mimořádnosti zapsána roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, a také proměny, jimiž musela v průběhu posledního čtvrtstoletí projít.
„Možná není v celém Německu takový léčivý pramen a lázně, které by byly vyšperkovány s takovou nádherou a tolika uměleckými díly.“ (Johann Friedrich Zückert, 1776)
Kukské údolí je dodnes velkým divadlem. Propojuje přírodní scenérie, vysoké umění, lidovou podívanou, zábavu, politiku, satiru, média (tisk letáků), zednářství, ale i altruismus, bojovnost, zbožnost se zdůrazněním mementa mori, ušlechtilý lov a schopnosti vyhodnotit jedinečné umělecké osobnosti. Šporkova přímá podpora divadlu tady začíná v roce 1697, kdy zde lázeňské hosty bavil loutkář Johann Christoph Neumann. Následující rok žádal Špork přestěhování tohoto „Polizinella“ i s rodinou natrvalo do Kuksu. Dřevěné divadlo bez oken se špičatou sedlovou střechou, označované jako Comöedien-Hauß (1702), je naproti třem věžím s hrajícím orlojem zobrazeno už na rytinách J. Ziegera (1712 Norimberk). Zde se „téměř každý den lázeňští hosté a cizinci bavili hudbou, komediemi, lovem, během a bály“. V roce 1724 divadlo upravil Innocente Bellavite, „ingegnere e pittor veronese“, který přijel do Kuksu s Peruzzi-Denziovou operní společností z Benátek.
Sen o Kuksu se splnil Šporkovi i nám všem po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2015. Perla českého baroka se tak znovu v plné kráse otevřela veřejnosti. Celý novotou vonící areál tak znovu obdivují domácí i zahraniční hosté, řada z nich sem přijíždí také během každoročního letního festivalu Theatrum Kuks https://theatrum-kuks.cz/.
Přednášku největšího současného znalce historie Hospitálu Kuks prof. Stanislava Bohadla doplní dokumentární film Sen o Kuksu režiséra Miloslava Kučery.

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:00

Morová historie Malostranského hřbitova

Cyklus Historické hřbitovy

Morová historie Malostranského hřbitova, bojovník proti moru Dr. Alexandr Šamský

Již 15. díl z cyklu přednášek o historických hřbitovech, hrobkách a významných osobnostech nás zavede do období vzniku Malostranského hřbitova. Při morové epidemii roku 1680 na místě dnešního Malostranského hřbitova a kostela Nejsvětější Trojice vznikl morový lazaret. Zemřelí na mor byli pochováváni do šachtových hrobů v jeho blízkosti. Lazaret, včetně morového pohřebiště, sloužil ještě za další epidemie moru v roce 1713– 1715, a také za největší demografické katastrofy na našem území v 18. století – hladomoru z let 1771 – 1772.

Smíchov

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Feng Shui - základní pravidla pro harmonický život

Feng shui – rok 2018

Na této přednášce vám ukážeme základní pravidla, které vám pomohou harmonizovat jednotlivé oblasti vašeho života. Ukážeme vám, jak pomocí prostoru můžete ovlivnit kvalitu svého života a vytvořit energii, kterou právě potřebujete. Dozvíte se, jak pomocí barev, tvarů, materiálů, nábytkem a doplňky vytvořit požadovanou energii.

Přednáší Ing. Jiří Černák

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

úterý30. 1.

Okénko
17:00

Island: Země ohně a ledu

MILION 21
cestopis kulturních souvislostí
Tenhle ostrov je prostě fenomén. Za jeho přírodními divy ročně zamíří stovky našich spoluobčanů. Pobyt v sopečné krajině (jeden z nejkrásnějších treků na světě Laugavegurinn), kdy jste konfrontováni s polární září, ledovými krami starými tisíce let a impozantními vulkány, neskutečně podněcuje představivost a tak brzy samy vyvstávají obrazy z vikingské mytologie či ze sci-fi filmů o dobývání cizích planet.
Cestovatelský příběh bude doplněn fotografiemi a videem.
Přednáší Pavel Dobrovský, novinář z časopisů Level a ABC

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Muhammad, Čingischán a Kolumbus

Muhammad, Čingischán a Kolumbus: Počátky západní expanze

STŘET CIVILIZACÍ
vyprávění o průběhu expanze Západní civilizace
Západní společnost představovala dlouhá století méně rozvinutou odlehlou oblast Eurasie. Jaké byly vnější impulsy, které probudily obyvatele Evropy z historické letargie, umožnily jim získat nové znalosti, dovednosti a podnítily v nich imaginaci, jež představovala vhodný nástroj expanze a konkurenční výhodu při soupeření s ostatními eurasijskými mocnostmi?
Přednáší antropolog prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc.

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

středa31. 1.

Okénko
15:00

České malířství - Miloslav Holý

Pobočka Opatov – Artotéka srdečně zve milovníky umění na cyklus České malířství. Přednáška se koná v učebně pobočky Opatov od 15:00 hodin. Vstup volný.

Opatov, Opatov - Artotéka

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory, dospělé, studenty.

Okénko
17:00

Pěšky přes Kavkaz

V červnu 2017 se mladá cestovatelka Viktorka Hlaváčková vydala sama na celkem sedmiměsíční cestu. Cílem bylo přejít pěšky Kavkaz od Černého moře v Gruzii ke Kaspickému moři v Ázerbajdžánu. V horách plných divoké zvěře, dobrých lidí a nádherných výhledů pracovala jako dobrovolník, navštívila známá místa i odlehlá zákoutí, ale musela se také vypořádat s mnohými nástrahami.

Břevnov

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:00

Nový smysl starým hodnotám

„For ever and for everyone " – " Pro všechny a navždy“ je motto britského National Trustu, založeného koncem 19. století. Dnes s obratem přes půl miliardy liber má 4,8 milionů členů a 65 000 dobrovolníků a spravuje více než 350 hradů, zámků, historických zahrad a 1600 mil pobřeží. Je považován za jeden z nejúspěšnějších příkladů péče o památky a kulturní dědictví ve světě, a to především proto, že aktivizuje dobrovolníky a zapojuje do své činnosti celé komunity lidí.
National Trust Inspiroval založení organizace International National Trust (INTO), která letos slaví deset let své existence a je v ní zapojeno více než 50 členských zemi. Ale hlavně před čtyřmi lety inspiroval také založení Českého národního trustu (www.czechnationaltrust.org), který je rovněž členem INTO a jehož zástupci se zúčastnili nedávné konference všech trustů na Bali.
Zakladatelkou a předsedkyní správní rady Czech National Trust a členkou vedení mezinárodní organizace INTO je Dr. Irena Edwards, anglická advokátka českého původu. Pražskému publiku představí mimořádně zajímavé projekty a aktivity INTO, promluví i o tom, jak se změnil v posledních desetiletích přístup veřejnosti ke kulturnímu dědictví, proč si lidé začínají více uvědomovat jeho důležitost a sami se aktivně zapojují do úsilí o jeho zachování. A také jaké je poslání před čtyřmi lety založeného Czech National Trust.
Přednáší zakladatelkou a předsedkyně správní rady Dr. Irena Edwards.

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:30

Domácí násilí mezi námi

Jak poznat domácí násilí a jaké jsou možnosti řešení?

Na lednovém setkání se v rámci kampaně „Má mě rád/a, nemá mě rád/a…" společně s pracovníky Intervenčního centra Praha podíváme blíž na téma domácího násilí a možností jeho řešení.

Dozvíte se, jak Intervenční centrum pomáhá obětem domácího násilí, jaké další instituce existují a jak můžou v procesu změny pomoct. Přesvědčíte se, že možnosti řešení existují. Cílem setkání je diskutovat o tématu, které se dotýká velké části českých domácností. Vítán je každý/každá, koho téma domácího násilí zajímá, kdo něčím podobným prochází nebo má nějakou otázku.

Přijďte, těšíme se na Vás! www.intervencnicentrum.cz

Korunní

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Bajkal: modrá perla v srdci Sibiře

Celá pětina veškeré vody naší planety, která není v moři nebo zmrzlá v ledovcích, je uložená v Bajkalu. Transsibiřská magistrála projíždí kolem jeho jížního cípu a nádraží v Ulan Ude odděluje trať směřující na jih do Mongolska. U největšího ostrova Olchon trčí z jezera skála, u níž burjatští šamani konají své rituály. Burjatská republika je však zejména proslulá svými kláštery tibetského budhismu.
Přednáší Martin Loew

www.promitani.cz/bajkal

Ústřední knihovna

Cena 140,-

Určené pro: dospělé.

Program na prosinec

Leden 2018

Program na únor
Zobrazit: výpis   |   kalendář

Přihlaste se

Neznáte heslo? SSL zabezpečeno

Vyhledávání

| en