Zrakově znevýhodněným čtenářům doporučujeme používat mobilní verzi stránek.

skok na hlavní menu | menu sekce Akce


Hlavní stránka    Akce

Akce

Program na listopad

Prosinec 2018

Program na leden
Zobrazit: výpis   |   kalendář
Vypsat program pro
Vypsat program pro

pondělí3. 12.

Okénko
15:00

Krása pomoci

ODPOLEDNÍ RENDEZ-VOUS (NEJEN) PRO SENIORY
Přednášky se konají ve spolupráci s Nadací Taťány Kuchařové.
Zlatá práce
Projekt Zlatá práce je služba aktivně zprostředkovávající práci lidem ve věku 50+. Po úspěšné alokaci na pracovní pozici se zajímáme o spokojenost našeho člověka a zajišťujeme vzdělávání s pomocí partnerské společnosti.
Přednáší Filip Burda
Doma bez obav
Projekt Doma bez obav pomáhá seniorům zůstat co nejdéle v domácím prostředí. Na přednášce vám pomůžeme zorientovat se v síti sociálních služeb i příspěvků a nastíníme zásady péče o blízkého v domácím prostředí.
Přednáší Blanka Roušalová
Dobrovolnické programy
V rámci dobrovolnického programu propojujeme dobrovolníky s klienty. Naším cílem není jen propojování dobrovolníků z řad studentů, ale propojování mladších seniorů se staršími.
Přednáší Jaroslava Kostohryzová
*

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:00

Ženy a muži v českých dějinách 2018

Cyklus historických přednášek má za cíl představit vybrané osobnosti našich dějin. Budeme se snažit popřát spravedlivě pozornost jak mužům, tak také ženám a věnovat se i těm z našich předků, kteří nejsou právě notoricky známí z vyprávění či školních učebnic. To však nemusí znamenat, že jejich život nebyl pestrý a zajímavý! České dějiny však nejsou – jak dobře známo – zalidněny toliko kladnými hrdiny, posluchače seznámíme i s lidmi, jejichž chování nebylo právě příkladné a hodné následování. Nicméně i tací a také zde žili a ovlivňovali osudy dalších. Srdečně zveme tedy všechny ty, kteří mají chuť objevovat českou historii a setkávat se se zajímavými lidmi naší minulosti.

Smíchov

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory, dospělé.

Okénko
17:00

Symbolika labyrintu

POZOR! PŘEDNÁŠKA JE KVŮLI NEMOCI ZRUŠENA, VSTUPENKY MŮŽETE VRACET V OTEVÍRACÍ DOBĚ POKLADNY, TEDY OD 14:00 DO 20:00 (PO-PÁ), NEJPOZDĚJI DO 20. 12. 2018. NÁHRADNÍ TERMÍN JE DOMLUVEN NA 24. 1. 2019. OMLOUVÁME SE ZA KOMPLIKACE A DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Symboly a znaky v umění a architektuře
Symbolika podzemních labyrintů pravěké a starověké Evropy vycházela z tradice kultu bohyně Matky Země, na nějž později navázal mýtus o zabití Minotaura v krétském labyrintu v Héraklionu řeckým hrdinou Théseem. Labyrinty dříve tvořily součást mysterijních areálů a ve středověku se nově objevily také na podlahách katedrál, např. v Chartres. V době Velikonoc v nich křesťanští poutníci pod vedením biskupů tančili labyrintové kruhové tance.
Přednáší RNDr. Mgr. Hana Blochová.

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:30

Sídliště ve filmu

Život na sídlišti byl v průběhu času hodnocen různými způsoby: někdy kladně, jindy záporně. Přijďte se podívat, jak se na sídliště dívali čeští a českoslovenští filmaři a filmařky ve svých dílech. Pro jaké příběhy je panelové sídliště kulisou? Kým je nejčastěji obýváno? Mohou filmová zobrazení života na sídlišti korespondovat se současným vnímáním tohoto prostoru. Během setkání promítneme ukázky z vybraných snímků a bude také prostor pro diskusi. Tématem provede historik a lektor Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Václav Sixta.

Krč

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé.

úterý4. 12.

Okénko
17:00

Mozek a lidská sexualita

LABORATOŘ MYSLI – série přednášek odborníků z Národního ústavu duševního zdraví
Dvěma lidem v objetí je v tu chvíli úplně jedno, co se zrovna děje v jejich mozku. Myslí na úplně jiné věci, než badatelé, kteří kroutí hlavami, proč to dělají zrovna tito dva a jaké pochody se v jejich orgánech odehrávají. O hormonálních poryvech, myšlenkových zvratech, ale i mechanismech těchto pochodů máme jenom mlhavé představy a více toho tušíme, než skutečně víme. Proč byla příroda k někomu díky jeho genům, povaze, emocím skoupá a jinému rozdávala plnými hrstmi? Co se děje v mozku, když koukáme na hezké holky? Proč nás evoluce dovedla právě sem? Co určuje pohlavní identifikaci a orientaci? Existuje asexualita nebo bisexualita? Co je ještě normální a kdo je vlastně deviant? Moderní neurovědy říkají, že chování je odrazem činnosti mozku, a to samé pravděpodobně platí i pro náš sexuální život.
Přednáší MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D., který pracuje na Gynekologicko-porodnické klinice 2. LF UK v Praze-Motole jako gynekolog a porodník, v Sexuologickém ústavu 1. LF UK ve Všeobecné fakultní nemocnici jako pedagog a v Laboratoři evoluční sexuologie a psychopatologie v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech jako výzkumný pracovník. Zabývá se problematikou sexuálních funkcí a dysfunkcí zvláště ve vztahu k různým typům gynekologických onemocnění.

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
18:00

Kapitoly z dějin Československa V.

VE SPOLUPRÁCI S HISTORICKÝM ÚSTAVEM AV ČR
Počátky duchovního znehybnění české společnosti v počáteční fázi normalizace (1969–71)
O prosazování normalizační politiky do vzpomínkové kultury, která souvisela s opětovným prosazením obrazu Sovětského svazu jako spojence a osvoboditele, a do církevní sféry, která se během Pražského jara stala poměrně svébytným prostorem relativní svobody, což vedlo Husákovu mocenskou garnitury ke snaze o znovunastolení přísné kontroly všech duchovních aktivit, přednáší doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
Paradoxy pozdní normalizace v Československu. Proces vnitřního rozpadu mocenské elity a odrazy reality
Dokonce i v „normalizovaném“ Československu vznikla v neoficiální sféře v 80. letech řada nových ekonomických, sociálních, kulturních a konečně i politických jevů. Tyto jevy znatelně překročily normativní bariéry politického systému sovětského typu. Polský příklad představil demokratický model bez „vedoucí role“ komunistické strany. Maďarský model poskytl pokus, v souznění se specifickou podstatou Kádárových hospodářských reforem o druhou společnost s ještě neustaveným, ale velice dynamicky se rozvíjejícím soukromým sektorem a expanzí tržních vztahů.
Nic z toho se nestalo v Československu. Teprve ve druhé polovině 80. let se objevily rudimentární buňky tolerovaných a oficiálně uznaných soukromých rodinných aktivit. Nízký počet disidentů byl přísně stíhán; byť i skromné pokusy o obnovení reforem na bázi „perestrojky“ byly mocí zprvu rozhodně odmítnuty. Neexistovaly žádné oficiální hospodářské, politické nebo kulturní instituce, které by rozvíjely opoziční aktivity proti totalitním u a antimeritokratickému režimu. Na druhé straně existovaly rozsáhlé soukromé hospodářské iniciativy na neoficiální a částečně rodinné bázi, které byly částečně tolerovány. Náležely k „stínové, šedé ekonomice“. Mnoho vedoucích menších firem, zejména v oboru servisu, autoopravárenství, komunálního hospodářství se snažilo obohatit, využít možností „ekonomiky nedostatku“, plynoucích z osobního sociálního kapitálu. Vytvářely se tak sociální skupiny, které byly připraveny podpořit přicházející změny. Je však těžké, tyto již existující skupiny identifikovat, když použijeme tradiční třídní nebo stratifikační kategorie.
Všechny tyto změny nebyl již režim schopen kompenzovat relativními výhodami poskytovanými preferované společenské vrstvě (nomenklatura) vyrovnávajícími postavení profesionálně kompetentních a kvalifikovaných občanů.
Kromě i dalších faktorů, rezultoval rychlý pokles podpory režimu, připravenost těchto občanů přenést své postoje a aktivity z mikrosociální a neoficiální úrovně do makrostruktury, tj. do odmítnutí režimu a podpory nových demokratických politických institucí.
Přednáší PhDr. Emil Voráček, DrSc.

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Karibu Keňa / Vítejte v Keni

CESTOVATELSKÉ ÚTERKY moderuje RNDr. Miroslav Hrdlička
Mnohým z nás představila poprvé Keňu lvice Elsa, miláček Joy Adamsonové, díky které dnes můžeme v národních parcích a rezervacích pozorovat mimořádné množství zvířat a rostlin i obdivovat rozlehlá jezera plná ptáků, hrochů a krokodýlů. Vystoupáme na druhou nejvyšší horu Afriky, navštívíme nehostinnou krajinu na severu země, která je považována za kolébku lidstva, a některé ze 40 kmenů, které se odlišují kulturou i tradicemi. Vydáme se na safari, zavzpomínáme na Karen Blixenovou a projdeme se po ostrově, na kterém se natáčely „Vzpomínky na Afriku“.
Přednáší Sylvie Santarová

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

středa5. 12.

Okénko
18:00

Vliv parazitů na lidské zdraví

Fakta místo dojmů: Vliv parazitů na lidské zdraví

Časopisy a sociální sítě jsou v posledních letech plné informací či spíše dezinformací o parazitech, jimi vyvolávaných nemocech a způsobech jejich léčby. Vyznat se v dostupných informacích a jejich správnosti přitom není vůbec jednoduché. O tom, jak ve skutečnosti probíhá laboratorní diagnostika, s jakými parazity se tu ve skutečnosti setkat můžeme a setkáváme, a jak rozlišit špatné informace od dobrých, si promluvíme s částí autorků knihy O parazitech a lidech – Petrem Kodymem ze Státního zdravotního ústavu, Karlem Fajfrlíkem z Lékařské fakulty UK v Plzni a Olegem Ditrichem z Přírodovědecké fakulty Jihočeské Univerzity.

Ústřední knihovna

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé.

čtvrtek6. 12.

Okénko
17:00

Antonello da Messina

Cyklus Umělec a člověk

Renesanční sicilský malíř Antonello da Messina se v Neapoli v Colantoniově dílně setkal s malbami Jana van Eyck. Vydal se lodí do Benátek, přijatý nizozemský iluzivní realismus uplatnil technikou olejomalby na deskových obrazech, které ovlivnily jak benátské, tak i celé italské malířství. Za biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna zdobil Antonellův brilantní Sv. Šebestián od roku 1673 biskupský palác v Olomouci. Za arcibiskupa Rudolfa Habsburského byl prodán a dostal se do Drážďan, kde zůstal chloubou sbírky.

Přednáší prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:00

Černá Hora autem i pěšky

Černá Hora autem i pěšky – malá země s velkou přírodní krásou

Zveme na cestopisnou přednášku s projekcí. Jakub Šolc promluví o svých cestách do Černé Hory, které absolvoval jak osobním i terénním autem, tak pěšky. Na své si přijdou zejména milovníci hor a horského trekkingu. Vstup volný.

Stodůlky

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory, dospělé.

Okénko
18:00

Lýkijská stezka

První dálková turistická trasa v Turecku, otevřená mezi městy Fethiye a Antalya až v roce 1999, přesto patří mezi nejznámější a nejzajímavější na světě. Sleduje původní řecké a římské silnice, tradiční nomádské cesty a lesní průseky kolem pobřeží i přes horské hřbety starověké Lýkie, ležící na jižním pobřeží Turecka, kde se pohoří Taurus spouští do Středozemního moře. Zážitky z putování částmi více než 500 km dlouhé stezky, sestup do Motýlího údolí, brodění soutěskou Saklikament, návštěvu opuštěných lýkijských měst, místo, kde sloužil svatý Mikuláš nebo hoří věčné plameny Chiméry, uvede Jaromír Novák.

Vozovna

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Shakespearovy Sonety

Shakespeare a jeho doba
Tyto básnické miniatury měly v renesanční společnosti speciální poslání. Prof. Martin Hilský nám přiblíží, jakým způsobem je William Shakespeare uchopil a proč dodnes nevíme, za jakých okolností, kdy přesně a pro koho je napsal. Poodhalí jejich poselství a naznačí, jak je číst, jak rozumět některým metaforám a jak se v nich zrcadlí osoba čtenáře a vliv doby.
Tentokrát nás čeká i malé předvánoční překvapení – ke svému vyprávění si pozve vzácné hosty.
Přednáší prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.

Ústřední knihovna

Cena 80,-

Určené pro: dospělé.

pátek7. 12.

Okénko
17:00

Průvodce pražskou archeologií - kniha

PRAŽSKÁ ARCHEOLOGIE SE PŘEDSTAVUJE
Kniha Průvodce pražskou archeologií a vybraná témata z Prahy raného středověku
Doklady zaniklé minulosti středověké, ale i novověké Prahy odkrývají archeologové průběžně po mnohá desetiletí zejména v jejím historickém jádru. Nejde jen o pozůstatky monumentálních fortifikačních staveb raného a vrcholného středověku či románské kostely a domy, ale také pozůstatky běžného života, řemesel nebo vybavení domácností dávných Pražanů, jejich pohřebiště a hřbitovy. V první ze série přednášek, vycházejících z nedávno znovu vydaného Průvodce pražskou archeologií, určeného nejširší veřejnosti, vás seznámíme s některými z významných objevů posledních desetiletí. Archeologie zcela pozměnila pohled na topografii a nejstarší raně středověké opevnění Pražského hradu a jeho podhradí a přinesla i mnoho nových poznatků o pohřbívání v historickém jádru Prahy. Představíme některé veřejnosti nepříliš známé objevy z prostoru Hradčan a zavítáme i do období raného středověku na druhém pražském hradě Vyšehradě.
Ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i. a Národním památkovým ústavem
PřednášíPhDr. Ivana Boháčová, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Sama pěšky z Mexika do Kanady

KOLEM SVĚTA cyklus cestovatelských přenášek
Monika Benešová je normální holka z malého městečka na Vysočině. Studovala žurnalistiku a pracovala v médiích. Ještě před rokem byla bledou pacientkou v nemocnici, bála se chodit mezi lidi a zhubla přes 10 kilo. Pak se ale rozhodla zkusit svůj dávný sen, projít Pacifickou hřebenovku – PACIFIC CREST TRAIL. Jednu z nejtěžších pěších tras na světě, dlouhou téměř 4 300 kilometru. Cesta vede v divočině, zcela mimo civilizaci. Monika ji šla 5 měsíců s alergiemi na lepek, mléko a sóju. Prožila pár těžkých týdnů, ale nevzdala se a loni v listopadu 2017 úspěšně došla do cíle.

Ústřední knihovna

Cena 120,-

Určené pro: dospělé.

pondělí10. 12.

Okénko
17:00

Van Goghovo muzeum

Umělci a jejich muzea
Patří mezi nejznámější a nejvýznamnější amsterdamská muzea a je věnováno nizozemskému malíři Vincentu van Goghovi a jeho dílu.
Přednáší PhDr. Jana Jebavá

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:00

Katakomby pod kostelem

Katakomby pod kostelem Panny Marie Vítězné v Praze

Místo posledního odpočinku v katakombách našli řeholní bratři, šlechtičtí dobrodinci i farníci z Malé Strany. Podrobněji budou představeni: Jan Löw z Erlsfeldu a Johann Heinrich Schmelzer. Přednášku doplní hudební vstupy ze Schmelzerova díla a vyprávění o „Pražském Jezulátku“. Přednášejí: Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitova Mgr. Petr Slouka, Kurátor Lobkowiczkého hudebního archivu.

Smíchov

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory, dospělé.

Okénko
17:30

Symbolika znamení horoskopu

II. část – Od Vah k Rybám

Přednáška se zabývá psychologickými aspekty jednotlivých znamení horoskopu. Umožňuje posluchačům prostřednictvím astrologie bližší poznání dvanácti typů lidské povahy. Posluchači si mohou najít paralely vlastního chování s charakterem jednotlivých znamení, ale i blíže porozumět chování ostatních lidí. Přednáší astroložka a grafoložka Blanka Pevná. Rezervace na tel. čísle 222 113 387, případně osobně v Dílně.

Ústřední knihovna - Dílna

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé.

Okénko
18:00

Jak jsem překonala závislost

PŘÍBĚHY TĚCH, KDO VĚDÍ…
Setkání bude otevřeno autentickým příběhem ženy, která prožila závislost a následně po letech založila první soukromé sanatorium pro překonání závislosti v Čechách. Co je závislost a jak vzniká? Když člověk nadměrně a pravidelně pije alkohol, bere drogy, uklidňuje se návykovými léky nebo hraje automaty, uniká tak z reality. Co dělat, když trpí závislostí náš blízký? Jak mu pomoci? Jak závislost ovlivní vztahy a systém rodiny? Čemu je třeba se vyvarovat ve svátečních chvílích? Představíme si příběhy rodin, které trpí závislostí, a řekneme si, jak je možné rodinu opět uzdravit.
Přednáší Mgr. Monika Plocová, adiktoložka (specialistka v oblasti léčby závislostí), terapeutka, ředitelka Branického sanatoria Moniky Plocové

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

úterý11. 12.

Okénko
17:00

Čichové vnímání ve spánku

LABORATOŘ MYSLI – série přednášek odborníků z Národního ústavu duševního zdraví
Spánek bývá nazýván neurobiologickou „černou skříňkou“. Využít k jeho výzkumu chemické smysly, potažmo čich, se může jevit jako přístup překvapivý, avšak v konci velmi plodný. Čichové vnímání ve spánku představuje v rámci lidských smyslů výjimku, protože vystavení čichovým podnětům, na rozdíl od ostatních smyslů, nevyvolá probouzecí reakci a probuzení. Za jistých okolností mohou pachy spánek naopak prohlubovat. Ukazuje se například, že vystavení pachům během spánku může posílit vzpomínky na podněty či události, s nimiž byly tyto pachy spojeny za bdělého stavu. Ve spánku může také dojít k naučení nových spojení, která mohou ovlivňovat chování člověka po probuzení. My na NUDZ se aktuálně snažíme zjistit, zda vystavení pachům ovlivní, jak příjemné sny se nám budou zdát a jak se budeme po probuzení cítit.
Přednáší Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D. (*1984), která je odbornou asistentkou na Katedře obecné antropologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a výzkumnou pracovnicí v Národním ústavu duševního zdraví. Zabývá se výzkumem chemických smyslů, zvláště čichového vnímání. V současnosti se věnuje hlavně otázkám ohledně toho, jak se lidský čich vyvíjí, jak a proč se navzájem lišíme v čichovém vnímání anebo tomu, jak na nás pachy působí ve spánku.

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
18:00

Chanuka, Vánoce, slunovrat

POZOR! PRO NEMOC LEKTORKY ZRUŠENO.

Vstupenky můžete vracet v otevírací době pokladny v Ústřední knihovně (po-pá od 14.00 do 20.00), nejpozději do 20. 12. 2018. Omlouváme se za vzniklou situaci a děkujeme za pochopení.

Oslavy světla v temném čase. Světlo proráží tmou. Pro křesťany je světlem narození Ježíše Krista. Zhruba ve stejném období židé zapalují osm večerů světla na chanukovém svícnu jako připomínku zázraku v jeruzalémském chrámu. Ve Skandinávii chodí na svátek svaté Lucie dívky se svícemi. Pohanské tradice připomínají zimní slunovrat, kdy doma temna pomíjí. Mají všechny tyto tradice něco společného? Jsou Vánoce pokračováním chanuky a chanuka židovskými Vánocemi? Víme, co a proč slavíme nebo se jen cpeme jídlem u televize?
Přednáší filmařka a šéfredaktorka časopisu židovské reformní komunity Maskil Kateřina Mikulcová

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
18:00

Zaniklý svět českých Romů a Sintů

Přednáška s besedou informuje o romském holocaustu a ne jen o něm! Z úst tradičního českého Roma se můžete dozvědět mnoho zajímavostí o romské etnicitě, její historii a o soudobé problematice soužití Romů a ostatních obyvatel ČR. Přednáší Čeněk Růžička.

Ústřední knihovna

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Nejlepší safari ve východní Africe

CESTOVATELSKÉ ÚTERKY moderuje RNDr. Miroslav Hrdlička
Podíváme se za horskými gorilami do Rwandy a Ugandy, vyrazíme společně na pěší i říční safari a také se vzneseme horkovzdušným balónem nad tanzanskými pláněmi. Přednáškou vás provede cestovatel a popularizátor Afriky u nás i ve světě Ing. Stanislav Rojík, PhD.

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

středa12. 12.

Okénko
15:00

České malířství – Vladimír Boudník

Pobočka Opatov – Artotéka srdečně zve milovníky umění na cyklus České malířství. Přednáska se koná v učebně pobočky Opatov od 15:00 hodin. Vstup volný.

Opatov

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory, dospělé.

Okénko
17:00

Vytváření harmonie ve všech oblastech života

CYKLUS ALTERNATIVNÍ CESTY KE ZDRAVÍ ve spolupráci s časopisem Meduňka
Techniky vhodné k uzdravení, splnění cílů, dosažení úspěchu a přeměně snů ve skutečnost. Zvýšíme osobní moc v pozitivním směru. Principy havajské moudrosti huny můžeme uplatnit k posílení mysli, těla i duše. Naučíme se Dynamind techniku jako příklad léčení hunou.
Přednáší Mgr. Pavel Kloud

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

čtvrtek13. 12.

Okénko
16:00

Některá z tajemství Vyšehradu

PhDr. Jiří Bartoň, historik a publicista, při promítání fotografií a dokumentů uvede některá fakta i otazníky z minulosti staroslavného Vyšehradu. Přednáška se koná v rámci cyklu Za předními místy české historie vsedě.

Opatov

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:00

Rok 2019 ve světle hvězd

Nejvýznamnější konstelace specificky ovlivňující dění v České republice i ve světě, odhad extrémů v přírodě i ve společnosti. Ve kterých lokalitách se dají očekávat přírodní pohromy, ekonomické propady nebo naopak prosperita, blahobyt a harmonie?
Přednáší Ing. Richard Stříbný.

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Zapomenuté rodinné rituály

VEČERY S REGENERACÍ Cyklus přednášek se koná ve spolupráci s časopisem REGENERACE.
Inspirace pro oživení, stmelení a prosvětlení rodinné atmosféry. Co může nabídnout otec, co matka a co děti… Základní rozměry rodiny tvoří vztahy, bezpečí, prostor domova, strava a volný čas. Hledejme příležitosti pro mezigenerační komunikaci, neboť rodina může fungovat i jako samoléčebný organizmus.
Přednáší PhDr. Patricie Anzari, CSc.

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

pátek14. 12.

Okénko
19:00

Himálajský úsměv

KOLEM SVĚTA cyklus cestovatelských přenášek
10 měsíců bláznivé cesty NEPÁLEM a INDIÍ
Nová, humorná, cestovatelská projekce Karla Štěpánka travel4ever.cz. Po dvouleté cestě nazvané „Z kanclu kolem světa“ se tentokrát vypravil do kouzelného Himálaje. S Argentinkou Natálií, kterou ve světě poznal, se vydali za dalším dobrodružstvím. Putování se nakonec protáhlo na 10 měsíců, během kterých cestovatelé navštívili mnoho škol, zdolali horské treky u Annapuren i Everestu, projeli Indii od severu k jihu stopem i vlakem, zahráli si v bollywoodském filmu a především pronikli do jedinečných tajů jógy a meditace. Oba shodně přiznávají, že jim tato cesta změnila život! „Mysleli jsme si, že zážitky z dvouleté cesty kolem světa nic nepřekoná. Mýlili jsme se. V Indii je totiž možné úplně všechno!“

Ústřední knihovna

Cena 100,-

Určené pro: dospělé.

pondělí17. 12.

Okénko
17:00

Divadelní muzeum Salvadora Dalího

Umělci a jejich muzea
Muzeum se nachází v katalánském Figueres. V historické věži přiléhající k budově muzea umělec strávil poslední léta svého života. Sbírka obsahuje průřez celou Dalího tvorbou.
Přednáší PhDr. Jana Jebavá

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
18:00

Do kavárny!

Pražské toulky
Setkání nad kávou o kavárnách s čtením a literárními ukázkami nás zavede do minulých dob i nedávné současnosti a připomene nejvýznamnější fenomény kavárenského života, který reflektovalo umění, literatura, žurnalistika i politika. Kavárna – „náhrada za nebesa“. Kavárna – „kluby lidové, kde je možné vyřídit svou korespondenci.“ Kavárna – „místo vybrané společnosti“. Kavárna – to jest pro tentokrát klubovna Ústřední knihovny, kde si připomeneme „polosvět v elegantním hávu“.
VÝZVA: přineste s sebou vánoční cukroví a užijme si společně nadcházející sváteční atmosféru.
Přednáší PhDr. Eva Bendová, Ph.D., autorka publikace Pražská kavárna: minulost a současnost

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Program na listopad

Prosinec 2018

Program na leden
Zobrazit: výpis   |   kalendář

Přihlaste se

Neznáte heslo? SSL zabezpečeno

Vyhledávání

| en