Zrakově znevýhodněným čtenářům doporučujeme používat mobilní verzi stránek.

skok na hlavní menu | menu sekce Akce


Hlavní stránka    Akce

Akce

Program na březen

Duben 2018

Program na květen
Zobrazit: výpis   |   kalendář
Vypsat program pro
Vypsat program pro

zítra28. 4.

Okénko
13:00

Co je prostředí zdravé pro duši

FILMOVÝ FESTIVAL NA HLAVU

Prostředí, v němž se pohybujeme, ovlivňuje mnoho aspektů našeho života, včetně životní spokojenosti. V přednášce se zaměříme na aspekty zdravého prostředí, které platí obecně pro veřejná prostranství ve městech, našich domovech i ve specializovaných institucích. Přednáška proběhne ve spolupráci se Společností pro kognitivní vědu a filosofii.

Výklad povede specialista na kognitivní psychologii, psychologii architektury, komplexní a dynamické systémy a HR management Lubomír Kostroň, který byl od roku 1990 odborným asistentem na Filozofické fakultě a Fakultě sociálních věd na Masarykově univerzitě v Brně. V současné době působí jako vedoucí modulu HRM na soukromé škole BIBS v Brně.

TIP! STÁHNĚTE SI PROGRAM V PDF! [2266 kB]

Ústřední knihovna

Cena 70,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:00

Jak se stroje učí?

FILMOVÝ FESTIVAL NA HLAVU

Jak se stroje učí? – Ing. Eduard Bakštein
V posledních letech zažíváme významné pokroky v automatickém rozpoznávání řeči, obrazu, lékařských záznamů, ve složitých hrách, samořiditelných autech a dalších oblastech, které spadají do široké oblasti umělé inteligence. Na semináři nahlédneme těmto metodám pod pokličku, ukážeme si základní principy strojového učení a jaké úlohy jsme zatím schopni automaticky řešit. Posouvají nás ale zmiňované aktuální výsledky blíž směrem ke strojům skutečně inteligentním v širším smyslu slova? A pokud se stroje stanou inteligentními, budeme schopni to vůbec poznat?
Téma umělé inteligence Vám představí Ing. Eduard Bakštein, který se dlouhodobě věnuje aplikaci strojového učení na biomedicinská data a do oblasti výpočetních neurověd. V Národním ústavu duševního zdraví vede skupinu analýzy biomedicinských signálů a pracuje na automatické predikci relapsu psychiatrických onemocnění a využití strojového učení v lékařské diagnostice.

TIP! STÁHNĚTE SI PROGRAM V PDF! [2266 kB]

Ústřední knihovna

Cena 70,-

Určené pro: dospělé.

neděle29. 4.

Okénko
10:30

O obrazech, lidech a bláznivých mozcích

FILMOVÝ FESTIVAL NA HLAVU
Přednáška představí posluchačům řadu příkladů specifických projevů výtvarné tvorby lidí s duševními i jinými nemocemi (schizofrenie, autismus, různé typy demence atd.), které doprovodí výkladem z pozice neurověd a seznámí diváka s několika zásadními experimenty, které se týkají vztahu tvorby k fungování mozku. Byť stojí vědecké poznatky těchto souvislostí dosud na samém prahu vědeckého poznání, již nyní řada možných výkladů, jak funguje při umělecké tvorbě různě zadrátovaný „hardware“ – tzv. zdravý nebo tak či onak přenastavený mozek – fascinuje a otevírá další možnosti zkoumání.
Přednášejícími budou Dominika Grygarová a Petr Adámek, vědci v nové oblasti výzkumu, která propojuje umění s neurovědeckými a psychologickými metodami výzkumu. Jsou členy výzkumné skupiny Obraz, mysl, mozek v Národním ústavu duševního zdraví.

Ústřední knihovna

Cena 70,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
15:30

Moje jméno není diagnóza

FILMOVÝ FESTIVAL NA HLAVU

Moje jméno není „diagnóza“: duševní onemocnění z pohledu lidí, kteří je prožívají – Markéta Vítková, Bc. Kamil Rain, Sfinga, Mgr. Aneta Alexová, Mgr. Eva Tušková
Chcete si poslechnout, jak je možné se vyrovnávat nejen s duševní nemocí, ale také s negativními reakcemi okolí? Jak se stigmatizace projevuje v běžném životě? A jak neztrácet naději, i když vás potkají trable? Přijďte na diskusi moderovanou A. Alexovou a E. Tuškovou z Národního ústavu duševního zdraví a poslechněte si příběhy lidí, jejichž jméno není „diagnóza“.
Aneta Alexová působí jako specialista destigmatizace v Národním ústavu duševního zdraví v rámci reformního projektu Destigmatizace. Výzkumu stigmatizace a diskriminace lidí s duševním onemocněním a možnostem, jak tyto jevy snižovat se věnuje od roku 2014. Odborně se soustředí zejména na skupinu lidí s vlastní zkušeností s onemocněním.
Eva Tušková vystudovala obor Veřejná a sociální politika na Fakultě sociálních věd UK, kde se postupně začala podrobněji zajímat o problémy spjaté se systémy péče o zdraví. V roce 2015 se v Národním ústavu duševního zdraví začala věnovat problému stigmatizace a diskriminace lidí s duševním onemocněním a hledat cesty, jak napomoci otevřené a bezpečné diskusi o duševním zdraví a nemoci. V současné době se podílí na reformním projektu Destigmatizace.

TIP! STÁHNĚTE SI PROGRAM V PDF! [2266 kB]

Ústřední knihovna

Cena 70,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
18:00

Ne-hetero, coming out a stigma?

FILMOVÝ FESTIVAL NA HLAVU

Ne-hetero, coming out a stigma? – RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D., Mgr. Jiří Procházka
Proč si většina lidí myslí, že budeme všichni v dospělosti hetero? Proč je „nebýt hetero“ stigma? Jak se vypořádat s coming-outem? Co je to a co způsobuje tzv. „internalizovaná homofobie“? Jakou roli hrají v coming-outu rodiče? Jaká je či může být role psychologa či psychoterapeuta? Máme v této oblasti nějaké novinky? Jak lidé v heteronormativní společnosti „vyjednávají“ to, že jsou ne-heterosexuální? Jaké jsou možné psychologické či psychiatrické důsledky takového vyjednávání? Co můžeme dělat, abychom je zmírnili? Tyto a další otázky budeme diskutovat po zhlédnutí dvou krátkých tematických filmů v anglickém znění s českými titulky.
Diskuzemi provedou Michal Pitoňák a Jiří Procházka.
Michal Pitoňák získal doktorát na Univerzitě Karlově v oboru sociální geografie. V současnosti pracuje v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ), kde se zabývá interdisciplinárním výzkumem sexuality v kontextu geografií sexualit, sociální psychologie, adiktologie a sociální epidemiologie. Rozvíjí rovněž obor LGBTQ psychologie, v jehož rámci se zajímá především o výzkum působení stigmatu a stresu na (duševní) zdraví ne-heterosexuálních lidí a je činný v oblasti prevence HIV/AIDS. V loňském roce rovněž založil spolek Queer Geography, jehož cílem je mimo jiné popularizovat vědu.
Jiří Procházka pracuje v Centru psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje jako poradenský psycholog, certifikovaný manželský a rodinný poradce I. stupně a psychoterapeut. V Asociaci manželských a rodinných poradců České republiky je předsedou oblasti Střední Čechy a tajemníkem v Prezidiu Asociace. Vedle psychologie na UP v Olomouci studoval na UK v Praze gender a sexualitu a je členem Genderové expertní komory ČR. Se spolkem Trans*parent spolupracuje na podpůrné skupině pro rodiny s transgender dítětem.

TIP! STÁHNĚTE SI PROGRAM V PDF! [2266 kB]

Ústřední knihovna

Cena 70,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
20:00

Povídání o spánku na dobrou noc

FILMOVÝ FESTIVAL NA HLAVU
Zhasni! aneb Povídání o spánku na dobrou noc
Jak by měl vypadat zdravý spánek a jakými mýty je opředen? Jakým způsobem ho ovlivňují moderní technologie, společnost a co můžete udělat Vy pro jeho zlepšení? A proč vlastně potřebujeme spát?
Pokud Vás zajímají odpovědi na tyto i další otázky, srdečně Vás zveme na náš seminář, kteří povedou odborníci slovo vzatí:Kamila Weissová je neurobioložka, sledující především molekulární makry cirkadiánních rytmů, jak u pacientů NUDZ, tak během polární expedice na Svalbard. Michal Šmotek je psycholog ve zdravotnictví a výzkumník v programu Spánková medicína a chronobiologie v NUDZ. Věnuje se výzkumu vlivu umělého světla na spánek a kognici. Eva Fárková je antropoložka zabývající se výzkumem v programu Spánková medicína a chronobiologie v NUDZ. Zaměřuje se na spánkovou hygienu a hlavně na lidský chronotyp, jeho narušení a s tím spojené zdravotní komplikace. Kateřina Červená je fyzioložka věnující se výzkumu vlivu času testování na fyzický výkon vyhraněných chronotypů. Podílí se také na spolupráci s olympijským Top teamem v rámci optimalizace adaptace olympioniků na přelety přes časová pásma.

Ústřední knihovna

Cena 70,-

Určené pro: dospělé.

pondělí30. 4.

Okénko
15:00

Proces proměny tváře umělce

Vincent van Gogha – proces proměny tváře umělce
ODPOLEDNÍ RENDEZ-VOUS (NEJEN) PRO SENIORY
Postimpresionistický nizozemský malíř a zakladatel výrazné expresivní malby. Ve svých autoportrétech zachytil proces postupující duševní choroby (deprese), kterou léčil pomocí arteterapeutické malby v okolí Arles.
Přednáší PhDr. Jana Jebavá

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:00

Historické hřbitovy

Další z cyklu přednášek o historických hřbitovech.

Smíchov

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory, dospělé.

Okénko
17:00

Umělci Pařížské školy: zrod moderny

OD KUBISMU K MODERNĚ
V Paříži na přelomu 19. a 20. století se scházeli mladí umělci z celé Evropy, kteří toužili tvořit svobodně, bez akademického diktátu. Mezi významné představitele patří Modigliani, Chirico, Chagall, Brâncuşi, Kubín ad.
Přednáší PhDr. Jana Jebavá

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Střet civilizací

STŘET CIVILIZACÍ: vyprávění o průběhu expanze Západní civilizace.
Charakteristickým rysem zrodu globální civilizace byl nerovnoměrný ekonomický a sociokulturní rozvoj různých světových regionů, který se negativně odráží v politické rivalitě, válečných konfliktech, migrační krizi a kulturní animozitě, jež jsou často souhrnně označovány jako „střet civilizací“. V přednášce budou představeni významní současní autoři a koncepty snažící se z různých teoretických hledisek objasnit příčiny přetrvávajícího asymetrického rozdělení hospodářské, politické a symbolické moci v dnešním světě.
Přednáší antropolog prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc.

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Program na březen

Duben 2018

Program na květen
Zobrazit: výpis   |   kalendář

Přihlaste se

Neznáte heslo? SSL zabezpečeno

Vyhledávání

| en