Zrakově znevýhodněným čtenářům doporučujeme používat mobilní verzi stránek.

skok na hlavní menu | menu sekce Akce


Hlavní stránka    Akce    Ženy a muži v českých dějinách

Ženy a muži v českých dějinách

středa6. 4.

Cyklus přednášek má za cíl představit vybrané osobnosti českých dějin. A to nejen dějin politických, ale i kulturních (duchovních), případně sociálních. Opomenuty jistě nezůstanou ani dějiny každodennosti. Vybírány přitom nebudou pouze osobnosti chvályhodné, příklady výborného charakteru a rekovných činů, ale i ty, jež jsou – bez ohledu na své kvality – jednoduše zapsány v análech a bez nichž by české dějiny nebyly českými dějinami. V přednáškách bude popřáno spravedlivě sluchu jak mužům, tak ženám.
TIP! STÁHNĚTE SI PROGRAM PŘEDNÁŠEK V PDF!

Obrázek akce

Přednáška
 • Místo konání: Ostrovského
 • Akce probíhá od 17:00 do 18:30
 • Vstupné zdarma
 • Určené pro: seniory, dospělé, studenty.

Program přednášek na pobočce Ostrovského

 • 23. 9. – Jindřich z Lipé a Eliška Rejčka (Svazek „prvního muže království“ a dvojnásobné české královny)
 • 21. 10. – Petr z Aspeltu (Lékař, duchovní, diplomat, kancléř Království českého)
 • 18. 11. – Mikuláš Opavský (Levoboček „krále železného a zlatého“, zakladatel vedlejší linie Přemyslovců)
 • 16. 12. – Vilém z Landštejna (Královský podkomoří, nejvyšší sudí, moravský zemský hejtman, pražský purkrabí, opora Jana Lucemburského a Karla IV.)
 • 13.1 – Pierre Roger de Rosières (aneb papež Kliment VI. Veliký, dvořan francouzského krále Filipa VI., učitel a přítel Blanky z Valois a prince Václava, pozdějšího Karla IV.)
 • 10.2. – Karel IV. (Jako syn, bratr, manžel a otec)
 • 9.3. – Karel IV. (Jako politik, diplomat, hlava rodiny i dynastie)
 • 6.4. – Buškové starší a mladší z Velhartic (Důvěrníci Karla IV. aneb „Nuž dej sem zlaté číše, páže, a nalej vína — dolej výš dnes, pane Bušku, cosi zvíš!“)
 • 4.5. – Beatrix Bourbonská, Václav a Bona („Druhá rodina“ českého krále Jana)
 • 1.6. – Měšťan (Ani poddaný, ani šlechtic – život obyvatele středověkého města v Čechách, na Moravě a ve Slezsku)
 • 29.6. – Mistr vyšebrodského oltáře a Mistr Theodorik (Géniové gotického malířství v českých zemích Karlovy doby)

Najít v knihovně
 • přetáhnout tlačítko na lištu záložek prohlížeče
 • označit vybrané slovo na jakékoliv prohlížené internetové stránce
 • kliknout na odkaz "Najít v knihovně" na liště záložek prohlížeče
 • automatické vyhledání knížek k tématu v katalogu knihovny

Přihlaste se

Neznáte heslo? SSL zabezpečeno

Vyhledávání

| en