Film - Král Petr I.
Film Pro dospělé
Král Petr I.
Kdy 16.6.2020 | 19:00

Vstupné 90 Kč

FILMOVÝ KLUB MKP

Král Petr I. (Kralj Petar I: U slavu Srbije, Srbsko – Řecko 2018, Petar Ristovski, srbsky s čes. tit., 127 min., o 12 let)

Počátek 1. světové války zastihne srbského krále Petra I. na venkově, kam se kvůli zdravotním potížím uchýlil s tím, že vládu postupně předá svému synovi Alexandrovi. Po napadení Srbska zůstává nejprve v ústraní a působí spíše jako poradce. Po překvapivém vítězství srbské armády v bitvě u Ceru se ale rozhodne vrátit do hry a přesouvá se na frontu, aby podpořil své vyčerpané vojáky. Králova přítomnost na frontě má velký vliv na utužení jejich morálky a odhodlanost bránit vlast. Ještě důležitější je ale skutečnost, že se mu podaří domluvit velkou materiální pomoc od mocností Trojdohody, která srbské armádě dodá po Dunaji a po železnici ze Soluně docházející munici. Válečné události zobrazené ve filmu samozřejmě neprožívá jen vladař, ale i další (v kontextu událostí, ve kterých umírají desetitisíce lidí, nevýznamné) postavy. Divák se záhy seznámí s malým sirotkem Momčilem, kterému dělostřelecká jednotka nahradí rodinu vyvražděnou rakousko-uherskými vojáky, s mladým, odhodlaným dělostřelcem Marinkem a jeho zkušeným kolegou Životou, který jej zasvětí do umění, jak v armádě přežít. Společně s nimi projde velkolepým způsobem natočenými vítěznými bitvami u Ceru i na Kolubaře.

Vstup pouze s platnou legitimací Filmového klubu. Cena legitimace 100 Kč (platí do 31. 12. 2020).