Přednáška - Boží hrob a osa světa, Kámen mudrců - zrušeno
Přednáška Pro dospělé
Boží hrob a osa světa, Kámen mudrců - zrušeno
Kdy 13.10.2020 | 17:00

Vstupné 50 Kč
  • Vstupenky zakoupené v hotovosti vracejte v pokladně Ústřední knihovny
  • Peníze za vstupenky zakoupené online budeme vracet na základě žádosti zaslané e-mailem na knihovna@mlp.cz.
  • Žádosti o vracení peněz za vstupné podávejte prosím do 30. 11. 2020.
  • S dotazy k akcím, které se měly konat v sálech Ústřední knihovny, se obracejte na telefonní číslo +420 222 113 425, +420 257 532 908.

Symbolika hradu Karlštejna

Karlštejn jako nový duchovní střed pro křesťanskou Evropu po dobytí Jeruzaléma Turky. Symbolické přenesení Božího hrobu do Čech a vytýčení nové osy světa. Zrod nového pojetí křesťanství u dvora Karla IV., vycházejícího ze starověké gnóze, středověké mystiky i alchymické cesty Opus magnum.

Přednáší RNDr. Mgr. Hana Blochová