Přednáška - Nové možnosti intenzivní rehabilitace
Přednáška Pro dospělé
Nové možnosti intenzivní rehabilitace
Kdy 16.9.2020 | 17:00

Vstupné 50 Kč

CYKLUS ALTERNATIVNÍ CESTY KE ZDRAVÍ ve spolupráci s časopisem Meduňka

Rehabilitace je obor, který za posledních třicet let doznal velmi bouřlivého rozvoje, a to jak po stránce technického a přístrojového vybavení, tak zvláště vznikem nových fyzioterapeutických metodik a rehabilitačních přístupů. Pro úspěšnost doléčení a budoucí kvality života pacienta se ukazuje jako klíčové, aby fyzioterapie byla započata co možná nejdříve a její provádění bylo dostatečně intenzivní. Právě zde narážíme na limity organizační i lidské, které existují ve většině zdravotnických zařízení. Jako možné řešení se ukazuje model využití „domácích terapeutů“. Tento model domácího cvičení u kojenců zavedl, přes mnohé odborné protesty, již v polovině 60. let 20. století dr. Václav Vojta, a nelze jej tedy považovat za nějakou novinku. V příspěvku chceme ukázat využití modelu „angažovaného domácího terapeuta“ u mladé pacientky po závažném míšním traumatu. Výsledky dokazují, že zvolený model péče byl správný.

Přednáší Mgr. Václav Krucký