Přednáška - Život vojáků a jejich rodin v armádách třicetileté války
Přednáška Pro dospělé
Život vojáků a jejich rodin v armádách třicetileté války
Kdy 30.9.2020 | 18:00

Vstupné 40 Kč

1620 – Cesta k porážce Ve spolupráci s Muzeum T.G.M. Rakovník, p. o.

Když je řeč o vojenských dějinách, zmiňujeme většinou významné bitvy, slavné vojevůdce, případně politické a hospodářské důsledky konfliktů. Ve stínu těchto témat často zůstávají ti, kterých se boje dotkly nejsilněji, a kteří nasazovali životy v prvních liniích – prostí vojáci. Třicetiletá válka (1618–1648) byla dobou, v níž na evropských bojištích působili především žoldnéři – muži, kteří válčili za peníze. Ti se na tažení mnohdy vydávali s doprovodem celých svých rodin. Jak vypadal život těchto mužů? Jaké byly role žen a dětí, které se ocitly u vojska? A jaké bylo vlastně prostředí, v němž se tito lidé pohybovali? Přednáška vychází z dobových deníků, vojenských řádů a příruček a její součástí je bohatý obrazový doprovod.

Přednáší Mgr. et Mgr. Klára Andresová, doktorandka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a odborný pracovník Historického ústavu Akademie věd ČR. Zabývá se vojenstvím a vojenskou knižní kulturou 16. a 17. století s hlavním zaměřením na nejvýznamnější konflikt této doby – třicetiletou válku. Prostřednictvím studia vojenských příruček se snaží rekonstruovat, jak se šířily vojenské taktiky a strategie, ale také jak žili muži, ženy i děti v dobových armádách.

Další termíny cyklu 1620 – Cesta k porážce:

26. 10.
Obrazové prameny k třicetileté válce
Přednáší prof. Václav Matoušek
Vstupné 40 Kč, klubovna v 18.00

25. 11.
Bitva na Bílé hoře – vyvracení mýtů
Přednáší pplk. Mgr. Otakar Foltýn
Vstupné 40 Kč, klubovna v 18.00

30.11.
Druhý život bitvy na Bílé hoře
Přednáší doc. Marie Koldinská
Vstupné 50 Kč, malý sál v 17.00