Přednáška - Druhý život bitvy na Bílé hoře
Druhý život bitvy na Bílé hoře
Kdy 30.11.2020 | 17:00

Vstupné zdarma

1620 – Cesta k porážce Ve spolupráci s Muzeum T.G.M. Rakovník, p. o.

Přednáška bude věnována tzv. druhému životu bitvy na Bílé hoře od 17. do počátku 21. století. Přiblíží jedno z nejvýraznějších míst české historické paměti a vrcholný bod národní martyrologie v historiografii, v publicistice, v umění i v politických proklamacích. Zaměří se i na rozkrývání mýtů (poslední Moravané, třistaletá poroba aj.), ale také na jejich někdy velmi překvapivé inovace či destrukce, vyvolané aktuální politickou a společenskou situací.

Přednáší historička doc. Marie Koldinská, která působí na FF UK, zabývá se politickými a vojenskými dějinami raného novověku a novodobou historickou pamětí, jako scenáristka a moderátorka spolupracuje s Českou televizí (Historie.cs atd.)

Další termíny cyklu 1620 – Cesta k porážce:

30. 9.
Život vojáků a jejich rodin v armádách třicetileté války
Přednáší Mgr. et Mgr. Klára Andresová
Vstupné 40 Kč, klubovna v 18.00

26. 10.
Obrazové prameny k třicetileté válce
Přednáší prof. Václav Matoušek
Vstupné 40 Kč, klubovna v 18.00

25. 11.
Bitva na Bílé hoře – vyvracení mýtů
Přednáší pplk. Mgr. Otakar Foltýn
Vstupné 40 Kč, klubovna v 18.00