Přednáška - Vnitřní člověk - zrušeno
Vnitřní člověk - zrušeno
Kdy 8.10.2020 | 19:00

Vstupné 50 Kč
  • Vstupenky zakoupené v hotovosti vracejte v pokladně Ústřední knihovny
  • Peníze za vstupenky zakoupené online budeme vracet na základě žádosti zaslané e-mailem na knihovna@mlp.cz.
  • Žádosti o vracení peněz za vstupné podávejte prosím do 30. 11. 2020.
  • S dotazy k akcím, které se měly konat v sálech Ústřední knihovny, se obracejte na telefonní číslo +420 222 113 425, +420 257 532 908.

(NE)ZDRAVÁ MYSL

Dělicí čára mezi zdravou a nemocnou myslí je dána vědomou schopností rozhodovat se na základě rozlišování. Rozlišování je etický stav podmíněný sebereflexí. Aby to však dávalo celé smysl, musí člověk chápat hluboké motivy svého jednání a jejich skutečné důsledky.
To, co potřebujeme, je rozvoj vnitřního individualizovaného spirituálního člověka, nespotřební bytosti, jejíž základ spočívá v kořenech našeho přítomného bytí.
Přednáší MUDr. Pavel Špatenka