Přednáška - Zámeček Veselí - Zrušeno
Přednáška Pro dospělé
Zámeček Veselí - Zrušeno
Kdy 15.10.2020 | 19:00

Vstupné 50 Kč
  • Vstupenky zakoupené v hotovosti vracejte v pokladně Ústřední knihovny
  • Peníze za vstupenky zakoupené online budeme vracet na základě žádosti zaslané e-mailem na knihovna@mlp.cz.
  • Žádosti o vracení peněz za vstupné podávejte prosím do 30. 11. 2020.
  • S dotazy k akcím, které se měly konat v sálech Ústřední knihovny, se obracejte na telefonní číslo +420 222 113 425, +420 257 532 908.

VLASTNICTVÍ ZAVAZUJE ANEB O (NE)ARISTOKRATECH

Na místě původní tvrze ve Veselí nedaleko Klatov byl vystavěn zámek, jehož novogotická podoba pochází z 19. století. Během druhé světové války byl zámek zabaven gestapem a poté přešel do vlastnictví státu, čímž započala jeho postupná devastace.

Současným vlastníkem je Oliver Bechinie, který žije v Berlíně. Přestože má k zámku vřelý vztah, není schopen se o něj starat na dálku. Spolek, kterému objekt propachtoval na 30 let, byl založen kvůli záchraně této historické památky. Hlavní snahou je zastavení chátrání a postupné zpřístupňování zámku veřejnosti.

Besedu s Martou Tomanovou a Václavem Fraňkem moderuje Romi Demjanov