Přednáška - T. G. Masaryk a jeho potýkání s českou historií - zrušeno
Přednáška Pro dospělé
T. G. Masaryk a jeho potýkání s českou historií - zrušeno
Kdy 24.11.2020 | 17:00

Vstupné 50 Kč

Upozorňujeme diváky, že z důvodu dalšího možného vývoje pandemické situace a nových vládních nařízení mohou být některé naše kulturní a vzdělávací akce zrušeny nebo přesunuty na nové termíny. Vybrané pořady pro vás připravujeme formou online přenosů, video či audio záznamů. Sledujte prosím stále náš web: www.mlp.cz nebo podcastový profil: soundcloud.com/knihovna.

uvádí Společnost Bratří Čapků

Hluboký zájem T. G. Masaryka o historii, zvláště českou, byl formován již od časného mládí řadou okolností, z nichž postupně bylo nejdůležitější vědomí, že znalost národní historie a respekt pro existenci národů je jednou z podmínek demokratizace a demokracie – jediného systému vědomě směřujícího ke spravedlnosti a důstojnosti všech lidí. Nejzávažnější problémy, kromě politických, se kterými se potýkal, byla neznalost české historie způsobená dlouhodobě politickými poměry a neochota několika předních historiků před r. 1914, zvláště J. Pekaře, opustit pozitivistický přístup a přijmout širší kontext příčin, důsledků a souvislostí v pohledu na historii, zvláště aspektů kulturních, sociálních, myšlenkových, morálních. Centrem sporu byla Masarykova „filosofie českých dějin“ v České otázce (1895), obsahující přesvědčení, že znalost historie je nezastupitelným zdrojem poučení i inspirace. Relevantní konflikty, kterými Masaryk procházel, budou součástí přednášky.

Přednáší Marie L. Neudorflová