Hudba - ZEMLINSKÉHO KVARTETO a Karel Untermüller – viola
Hudba Pro dospělé
ZEMLINSKÉHO KVARTETO a Karel Untermüller – viola
Kde Online
Kdy 23.2.2021 | 19:30

Vstupné 149 Kč

Koncerty série 4plus 2021 (4. ročník)
Antonín Dvořák – Souborné provedení smyčcových kvartetů

POCTA A. DVOŘÁKOVI A JEHO 180. VÝROČÍ NAROZENÍ

Vstupenky na online stream koupíte na stránkách GoOut. Za 149 Kč získáte přístup k live streamu a a koncert si tak budete moc užít kdykoli! ZEMLINSKÉHO KVARTETO ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze uvádí 1. koncert v rámci koncertní série 4plus v roce 2021. První z šesti koncertů letošní série 4plus 2021 budeme opět vysílat online.

Smyčcový kvartet č. 1 A dur op. 2, B8
Smyčcový kvartet č. 7 a moll op. 16, B45

Violový kvintet Es dur op. 97, B180

Úvodní koncert této jedinečné série jsme nemohli zahájit jinak než prvním Dvořákovým smyčcovým kvartetem. Toto dílo jednadvacetiletého skladatele představuje více než zdařilý úvod do problematiky nejzavedenějšího a nejintimnějšího složení mezi soubory komorní hudby. Dílo vykazuje známky schubertovského romantismu, ale nalézáme v něm již zcela jasné a srozumitelné zárodky Dvořákova pozdějšího hudebního vyjadřování, zejména jeho typickou melodiku, která se uplatní zejména v pomalé větě díla.

Právě z historie prvního kvartetu vychází problematika škrtů ve smyčcových kvartetech, kterou Zemlinského kvarteto uplatnilo ve své nahrávce kompletních Dvořákových kvartetů. Původně pětašedesátiminutový první kvartet (jedno ze čtyř studentských kvartetních děl autora) byl samotným Dvořákem před prvním uvedením výrazně zkrácen na přijatelných 32 minut. Tento zásah dílu jednoznačně prospěl, vzniklo krásné svěží dílo, které je srovnatelné s kvartety z autorova středního období a které mimochodem Zemlinského kvarteto úspěšně provádělo na několika turné v USA a Kanadě.

Violový kvintet Es dur byl napsán pod stejným vlivem jako velmi známý Americký kvartet, a tak v tomto fenomenálním díle nalezneme velmi podobné znaky: vliv americké hudby, použití pentatonických stupnic, zralý skladatelův přístup k melodice a k práci s jednotlivými tématy, ale především radost a neuvěřitelný optimismus, který ze tří ze čtyř vět skladby čiší naprosto neopakovatelným způsobem. Věta pomalá, psaná v nezvyklé tónině as moll, pak střídá v jednotlivých variacích melancholickou náladu s klidnou meditací a smířením se s osudem. Přidaná viola pak zahustí celkový zvuk a obohatí zvukové a výrazové možnosti souboru. K provedení tohoto díla jsme přizvali vynikajícího českého violistu Karla Untermüllera, který vystupuje sólově (například s Berlínskými symfoniky nebo na Pražském Jaru), působí v Heroldově kvartetu a v Sukově komorním orchestru a mimo jiné také vyučuje na Akademii múzických umění v Praze.