Přednáška - Altamira a pravěk ve Španělsku
Přednáška Pro dospělé
Altamira a pravěk ve Španělsku
Kde Online
Kdy 17.2.2021 | 17:00

Vstupné zdarma

ve spolupráci s ARS VIVA spol. s r.o , www.arsviva.cz

Španělské umění, mnohdy přehlížené, dalo evropskému umění mnohé impulzy počínaje pravěkem a konče 20, stoletím. Počátky se hledají v jeskyni Altamira, objevené na sklonku 19. stol. V tzv. frankokantaberské oblasti vznikly vrcholné projevy pravěkého malířství. Později se zformoval tzv. lovecký styl středomoří v oblasti španělského Levantu. Neopomenutelné jsou i architektonické projevy pravěku, rozptýlené téměř po celém území dnešního Španělska.

Přednáší: prof. PhDr Pavel Štěpánek, Ph.D., Univerzita Palackého, Olomouc, emer. prof.
Doporučená literatura: P. Štěpánek, Španělské umění od Altamiry po Picassa, Praha: Karolinum, 2016, kap. 6