Festival - Dánská univerzita – liberální prostředí nebo anarchie?
Festival Pro dospělé
Dánská univerzita – liberální prostředí nebo anarchie?
Kde Online
Kdy 22.3.2021 | 20:00

Vstupné zdarma

Inspirace Dánskem

Judita Matyášová vyučovala nejen žurnalistiku na Univerzitě Karlově, ale také v Aarhusu, což je druhé největší město Dánska. Učila budoucí historiky a přednášela studentům žurnalistiky. Judita je také doktorandkou Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, takže si vyzkoušela i roli studenta na dánské univerzitě. Proč se tak liší atmosféra na univerzitách v Česku a v Dánsku? Proč dánští studenti lpí na diskuzích? A jakou autoritu mají dánští pedagogové, když jim studenti tykají a berou je skoro jako svoje vrstevníky? Moderuje lingvistka Marie Pavlásková.

Zima, kola, Lego a Andersenovy pohádky. To jsou nejčastější asociace, když se v Česku zmíní Dánsko. Jenže na Severu je toho mnohem víc! Novinářka Judita Matyášová od roku 2011 cestuje mezi Českem a Dánskem. Zajímá se o inspirativní dánská muzea, prozkoumává dánský životní styl a funguje jako česko-dánská spojka. Propojuje státní i soukromé instituce u nás i na Severu. V rámci online diskuzí Judita pozvala odborníky, kteří si s ní povídají o univerzitách, knihovnách nebo superakčních dánských seniorech.

Cyklus Inspirace Dánskem probíhá pod záštitou Dánského velvyslanectví v Praze. Více na www.inspiracedanskem.com.