Hudba - ZEMLINSKÉHO KVARTETO – Antonín Dvořák – Smyčcové kvartety
Hudba Pro dospělé
ZEMLINSKÉHO KVARTETO – Antonín Dvořák – Smyčcové kvartety
Kde Online
Kdy 9.6.2021 | 19:30

Vstupné 149 Kč

Koncerty série 4plus 2021 (4. ročník)
Antonín Dvořák – Souborné provedení smyčcových kvartetů

POCTA A. DVOŘÁKOVI A JEHO 180. VÝROČÍ NAROZENÍ

Druhý koncert

Vstupenky na online stream koupíte na stránkách GoOut. Za 149 Kč získáte přístup k live streamu a a koncert si tak budete moc užít kdykoli! ZEMLINSKÉHO KVARTETO ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze uvádí druhý koncert v rámci koncertní série 4plus v roce 2021. První z šesti koncertů letošní série 4plus 2021 budeme opět vysílat online.

Program:
Smyčcový kvartet č. 5 f moll op. 9, B37
Smyčcový kvartet č. 6 a moll op. 12, B40
Smyčcový kvartet č. 14 As dur op. 105, B193

ZEMLINSKÉHO KVARTETO

V roce 2018 založilo Zemlinského kvarteto koncertní sérii 4plus – večery komorní hudby, na kterých se kromě Zemlinského kvarteta představují vzácní hosté z Čech i ze zahraničí. Za vznikem série stály dvě silné motivační ideje. První z nich byla touha členů kvarteta uspořádat si svou vlastní sérii koncertů v Praze, díky které by se soubor mohl častěji prezentovat našemu domácímu publiku, kterou by si mohl sám dramaturgicky naplánovat a na které by též mohl představit zajímavé hosty, se kterými se setkal během mnoha let celosvětové koncertní činnosti. A druhá z nich dojde naplnění právě v roce 2021…

V letech 2007–2014 natočilo Zemlinského kvarteto kompletní dílo pro smyčcové kvarteto nejznámějšího českého autora Antonína Dvořáka; jedná se teprve o čtvrtý soubor v historii, který se pustil do tak velikého a závažného projektu. Velkou výzvu pro kvarteto již dávno představovala myšlenka souborného provedení všech těchto Dvořákových komorních děl na koncertním pódiu. Nejvhodnějším rokem se zdál být rok 2021, kdy si budeme připomínat 180. výročí narození Antonína Dvořáka. Právě tam tedy soubor směřoval celý vývoj série 4plus – k šesti koncertům z díla A. Dvořáka, na kterých kromě všech čtrnácti kvartetů zazní též další známá komorní díla. Bude to slavný violový kvintet op. 97, kde se jako host uvede skvělý český violista Karel Untermüller, posluchači také uslyší smyčcový sextet, který Zemlinského kvarteto provede společně s bratry Petrem a Pavlem Šporclovými, v nové úpravě Cypřišů pro soprán a smyčcové kvarteto se představí Michaela Gemrotová a budeme se velmi těšit na opětovnou spolupráci s Pražským komorním baletem, který pro naši sérii připravuje novou choreografii na jeden z méně hraných Dvořákových kvartetů – kvartet d moll op. 34.

Druhý koncert této série, streamovaný 3. března, je jedním ze dvou večerů, během nichž se nepředstaví žádný vzácný host. (Dvořák zkomponoval celkem 14 smyčcových kvartetů, a tím pádem není skutečně možné na každém koncertě zařadit kvintet nebo jinou skladbu ve větším obsazení…) Na úvod koncertu zazní smyčcový kvartet č. 5 f moll op. 9. Jedná se již o zralejší dílo, autor již cíleně opouští mnohomluvnost svých předchozích opusů a v některých tématech 4. věty již můžeme nalézt i náznak atmosféry Slovanských tanců. Zajímavostí díla je druhá věta – sám Dvořák ji posléze přepracoval a z hlavního tématu této části stvořil známou Romanci pro housle a orchestr. Dalším dílem pak bude smyčcový kvartet č. 6 a moll op. 16. Ten se vrací ve své inspiraci ke klasickým zdrojům. Dílo bylo původně komponováno jako jediný nepřetržitý proud hudby sjednocený variačním využitím dvou základních témat. Toto řešení však Dvořák nakonec zavrhl a rozhodl se kvartetu vtisknout tradiční podobu o čtyřech větách. Úpravy samotného kvartetu však nikdy nedokončil a torzovité dílo tak zůstalo více než sto let neproveditelné. Teprve roku 1982 je zrekonstruoval hudební skladatel a přední dvořákovský badatel Jarmil Burghauser. Závěrečným dílem koncertu pak bude jeden ze dvou posledních kvartetů – klenotů mezi Dvořákovým komorními díly, smyčcový kvartet As dur op. 105. Dílo bylo započato v Americe, ovšem skladatel práci na tomto kvartetu přerušil a dokončil jej až doma, a až po zkomponování dalšího kvartetu G dur op. 106. Skladba je to veskrze pozitivní, optimistická a radostná, věrně zrcadlí tehdejší autorovo duševní rozpoložení. Dvořák zde zúročil veškeré své celoživotní zkušenosti a na závěr své komorní tvorby nám v tomto kvartetu As dur zanechal vrcholné dílo, jehož největším nedostatkem je, že je – poslední…