Přednáška - Odpovědnost za odpad
Přednáška Pro dospělé
Odpovědnost za odpad
Kde Online
Kdy 2.6.2021 | 20:00

Vstupné zdarma

Zdravý, bezpečný a spravedlivý svět pro všechny

Kdo nese odpovědnost za odpad? Udržitelná výroba a spotřeba v časech nejistoty

Odpad je prezentován jako jeden z palčivých problémů udržitelné výroby a spotřeby, což vede k tvorbě globálních strategií k jeho redukci či transformaci. Cílem bývá dobře míněná snaha vybudovat lepší svět, která ovšem často naráží na různé překážky. Ve své prezentaci se dr. Sosna dívá na problém optikou odpovědnosti a pokouší se kriticky přehodnotit tři klíčové předpoklady: důraz na jednotlivce, víru v sílu trhu a univerzalitu navržených řešení. Přednáší Daniel Sosna.

O přednášejícím

Vystudoval antropologii na Masarykově univerzitě (Mgr.) a Florida State University v USA (Ph.D.). Nyní pracuje na Etnologickém ústavu AVČR, kde se svým týmem řeší projekt ‘Odpadový režim na křižovatce’. Posledních deset let se věnuje zejména problematice odpadu z perspektivy společenských a humanitních oborů. Je spoluautorem knihy ‘Archaeologies of Waste: Encounters with the Unwanted’ (Oxbow books).

Přednášku připravila Městská knihovna v Praze ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze.