Přednáška - Labutí píseň faraonů II.
Přednáška Pro dospělé
Labutí píseň faraonů II.
Kde Online
Kdy 22.4.2021 | 17:00

Vstupné zdarma

Egypt mezi Ramessovci a Alexandrem

Přednáší Ing. Luděk Wellner, člen Společnosti přátel starověkých civilizací při Národním muzeu, externí spolupracovník Egyptologického ústavu Univerzity Karlovy. Účastnil se několika expedic na archeologickou lokalitu v Abúsíru, kde dokumentoval staroegyptské vykopávky.

Literárně debutoval v roce 1997 historickým románem z řecko-egyptského prostředí Právo azylu. V roce 2011 vydal svůj druhý román Poslední z faraonovy družiny, tentokrát z doby egyptské Nové říše, v témže roce faktografickou knihu Ptolemaiovci a v roce 2020 další faktografii Labutí píseň faraonů, z Egypta v období mezi Ramessovci a Alexandrem.

Obsah přednášky

Dějiny starověkého Egypta jsou ohromující svým rozpětím, výrazem a dramatičností. Zejména období Staré říše a velkých pyramid, válečnické Střední říše a nejlépe zmapované Nové říše, proslulé jmény Amenhotep, Tutanchamon nebo Ramesse.

Čtvrtý a poslední rozmach se už ponese v duchu hellénizace země. Tři století makedonských Ptolemaiovců budou více než důstojnou tečkou před římskou nadvládou, kdy se živý duch Egypta změní v sice obdivovaný, ale blednoucí obraz dávnověku.

Zbývá nám nepříliš známé a opomíjené období mezi pádem Ramessovců a nástupem Ptolemaiovců. Jeho rozsah představuje neuvěřitelné tři čtvrti tisíciletí, tedy jako české dějiny od Přemysla Otakara II. po dnešek!

Tato doba se sice nostalgicky ohlíží po bývalé slávě, ale činí to důkladně a systematicky. Moc faraonů neegyptského původu už většinou nedosáhne legendárního věhlasu. Centra moci se štěpí a navzájem spolu soupeří. Obdiv k vlastní minulosti přináší jakési shrnutí toho nejlepšího, co kdy Egypt zrodil a co vyvrcholí v sajské renesanci.

Kontakty s asijským a řeckým světem znamenají novou epizodu výměny podnětů a poznatků. Egypt začíná být chápán jako prastará pokladnice moudrosti a vědění. Dvě perské nadvlády dotvrzují, že třítisíciletá říše se blíží svému konci. Nikdo v té době nemůže tušit, že ptolemaiovské finále Egypta bude ještě velmi oslnivé.

Vraťme se však zpět do časů Třetí přechodné a Pozdní doby, do časů lybijských, núbijských či perských faraonů, zjemnělých pestrobarevnýchvýjevů na víkách sarkofágů, půvabných šperků a stříbrných faraonských masek, do doby rafinovaného a nostalgického oživování dávné slávy. Mocenský chaos, který toto bouřlivé období doprovází, stojí za prozkoumání a objasnění. Nejen proto, že v kontextu Nové říše nebo doby stavitelů pyramid stojí ve stínu a bohužel i stranou zájmu široké veřejnosti.