Přednáška - Úskalí komunikace
Přednáška Pro dospělé
Úskalí komunikace
Kde Online
Kdy 3.5.2021 | 20:00

Vstupné zdarma

Komunikace partnerská a zaměstnanecká

V první přednášce probereme základní pravidla a úskalí komunikace mezi lidmi, to, co musíme mít na paměti vždy, když s někým vedeme rozhovor. Probereme, jak dbát na správnou formu, jak si být vědomi kontextu (v jakém prostředí rozhovor probíhá a jakou roli v něm máme my sami). Zamyslíme se také nad původem nedorozumění, nad komunikačními typy a nad tím, v co může naše snaha o dohodu vyústit i jak vyjednávat.