Přednáška - Tajemství CO2
Přednáška Pro dospělé
Tajemství CO2
Kde Online
Kdy 4.5.2021 | 19:00

Vstupné zdarma

(Ne)známé souvislosti

Přednáška se koná ve spolupráci s British Council

Michael Londesborough připravil program, ve kterém vysvětluje koloběh CO2 v přírodě. Pomocí efektních chemických experimentů ukazuje jeho vlastnosti, vysvětluje, jakým způsobem se dostává do atmosféry a jak je z ní zachytáván,  čím je důležitý pro život na Zemi a proč se stal horkým tématem pro politiky. Pozornost posluchačů přirozeně přenáší také na zdroje energie a zdůrazňuje odpovědnost za její produkci i spotřebu. Přednáška probíhá v českém jazyce.

Přednáší: Dr. Michael Londesborough, Ph.D.

Britský vědec, který se v Ústavu anorganické chemie AV ČR v Řeži zaměřuje na výzkum sloučenin bóru. Spolupracuje také na vědecko-popularizačních projektech s British Council (FameLab), s Českou televizí (pořad PORT) a Národním technickým muzeem. Je držitelem mnoha vědeckých ocenění a Medaile Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy.