Festival - Česko-portugalský večer
Festival Pro dospělé
Česko-portugalský večer
Kdy 1.7.2021 | 19:30

Vstupné zdarma

Knihovna na vlnách 2021

Večer vznikl na základě inspirace chystané antologie českých básní v portugalštině. Těšit se můžete na překladatelku Annu Almeidu z Lisabonu, editorku antologie Simonu Martínkovou Rackovou a zástupce básníků, jejichž texty byly přeloženy. Budeme ale též dále diskutovat o česko-portugalských a portugalsko-českých literárních vztahů v minulosti i nyní a prezentaci české literatury v Portugalsku a portugalské u nás. Průvodkyní večera bude básnířka, rozhlasová redaktorka a autorka performativních divadelních projektů Anna Luňáková.    

Off program: Fado – tradiční portugalská hudba v pocitu saudade. 

Podmínky pro návštěvníky akcí

Akce se řídí platnými hygienickými pravidly. Návštěvník musí splňovat alespoň jednu z následujících podmínek:

  • negativní RT-PCR ne starší 7 dnů,
  • negativní antigenní test ne starší 72 hodin,
  • prodělané onemocnění COVID-19 v době ne delší než 180 dnů před konáním akce,
  • očkování proti COVID-19, kdy od aplikace jednofázové vakcíny uplynulo 14 dní, od aplikace dvoufázové vakcíny uplynulo 22 dní po první dávce.

Splnění podmínky je po vyzvání nutné doložit dokladem. Po celou dobu akce je nutné mít nasazený respirátor.