Festival - Co chceme udržet? 
Festival Pro dospělé
Co chceme udržet? 
Kdy 8.7.2021 | 18:00

Vstupné zdarma

Knihovna na vlnách 2021

Koncept udržitelného rozvoje byl v souvislosti s ochranou životního prostředí dlouhou dobu jakýmsi symbolem pro to, jak žít stále stejně. Ukazuje se, že klíčová je otázka, co vlastně chceme udržet. A co to je vlastně rozvoj? Že stále něčeho přibývá, něco roste, zvětšuje se? A jak souvisí toto pojetí rozvoje s tolik oblíbeným pojmem osobního růstu a rozvoje? Přednáší a diskutuje Martin Nawrath- facilitátor, terapeut a básník. 

Podmínky pro návštěvníky akcí

Akce se řídí platnými hygienickými pravidly. Návštěvník musí splňovat alespoň jednu z následujících podmínek:

  • negativní RT-PCR ne starší 7 dnů,
  • negativní antigenní test ne starší 72 hodin,
  • prodělané onemocnění COVID-19 v době ne delší než 180 dnů před konáním akce,
  • očkování proti COVID-19, kdy od aplikace jednofázové vakcíny uplynulo 14 dní, od aplikace dvoufázové vakcíny uplynulo 22 dní po první dávce.

Splnění podmínky je po vyzvání nutné doložit dokladem. Po celou dobu akce je nutné mít nasazený respirátor.