Setkání - Kostel Panny Marie před Týnem
Setkání Pro dospělé
Kostel Panny Marie před Týnem
Kdy 22.7.2021 | 16:00

Vstupné 50 Kč

Pražské toulky

Příběh nejznámějšího staroměstského kostela Panny Marie před Týnem. Historie výstavby kostela od dob Lucemburků až po barokní úpravy. Galerie uměleckých děl, které tvoří vybavení chrámu a příběhy jejich autorů. Matěj Rejsek. Karel Škréta. Petr Brandl. Strhující duchovní historie kostela od kázání Konráda Waldhausera po působení arcibiskupa Jana Rokycany. Víte, že lešení ze stavby kostela použil císař Zikmund na stavbu šibenice Jana Roháče z Dubé a jeho kumpánů? Z novodobých dějin vzpomeneme osobnost Jiřího Reinsberga, místního faráře, který zde během komunismu vytvořil živé společenství intelektuálů, studentů i disidentů. Provází Ondřej Macka. Sraz u Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.

Podmínky pro návštěvníky akcí

Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí musí splňovat podmínky dle aktuálně platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Podrobnosti čtěte na www.mlp.cz/podminkyucasti.