Přednáška - Záhadné pouto
Přednáška Pro dospělé
Záhadné pouto
Kdy 1.10.2021 | 18:00

Vstupné zdarma

Co je tajemstvím vztahu mezi českým a židovským národem, že se tak výrazně liší od vztahů ostatních národů? V čem jsou Češi a Izraelci stejní a v čem se naopak odlišují? Jak oba národy spojuje humor? Přednášející poodhalí důležité historické milníky těchto vztahů, ale i některé málo známe skutečnosti ze společných dějin českého a židovského národa. Přednáší Dr. Robert Řehák.

Dr. Robert Řehák
hebraista, diplomat, zvláštní zmocněnec pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání

Na konci přednášky bude beseda a soutěž o ilustrovanou knihu Záhadné pouto, která vznikla ve spolupráci se Západočeskou Univerzitou v Plzni. Přednáška je jako doprovodný program k výstavě Záhadné pouto (27. 9. – 1. 10.) a festivalu izraelského filmu Kolnoa (30. 9. – 3. 10.). Přednáška vznikla za podpory Velvyslanectví státu Izrael v ČR

Podmínky pro návštěvníky akcí

Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí musí splňovat podmínky dle aktuálně platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Podrobnosti čtěte na www.mlp.cz/podminkyucasti.