Setkání - Raně středověká církevní architektura středních Čech a Prahy
Setkání Pro seniory
Raně středověká církevní architektura středních Čech a Prahy
Kdy 18.10.2021 | 15:30

Vstupné zdarma

Seniorské pondělky

Zajímavé tipy na podzimní výlet nabídne přednáška o románské architektuře středních Čech. Zaměříme se na dobu vlády přemyslovských knížat a připomeneme si jednoduché architektonické detaily raně středověkých staveb, které je mnohdy možné obdivovat pouze z vnějšku. V souvislosti s vývojem románské architektury středních Čech se zmíníme také o některých památkách v Praze. Závěrem nabídneme vybranou četbu k době přemyslovské, a to jak v oblasti naučné litera­tury, tak i v literatuře zábavné. Přednášku připravila a církevní architekturou vás provede Ladislava Zimová.

Vstup volný do naplnění kapacity Klubovny. Akce je hrazena z neinvestiční dotace MK ČR.

Podmínky pro návštěvníky akcí

Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí musí splňovat podmínky dle aktuálně platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Podrobnosti čtěte na www.mlp.cz/podminkyucasti.