Přednáška - Moderní, postmoderní a současné drama
Přednáška Pro dospělé
Moderní, postmoderní a současné drama
Kdy 30.11.2021 | 18:00

Vstupné 40 Kč

HISTORIE A VÝVOJ DRAMATU III.
Cyklus přednášek dramaturgů Činohry Národního divadla v Městské knihovně

Prudký společenský vývoj dvacátého století, dvě světové války, vznik mohutných kolektivních hnutí nacismu a komunismu a jejich dočasné ovládnutí velkých částí světa a v neposlední řadě také technologický rozvoj a sílící vliv masmédií a komunikačních a informačních technologií – to vše mělo mohutný vliv na mentalitu moderního člověka, ovlivnilo jeho způsob vnímání světa stejně jako způsoby, jimiž ho umělecky vyjadřuje. Drama, jako žánr povýtce společenský, těchto změn nezůstalo ušetřeno. Současnou divadelní literaturu je obtížné zařadit pod nějaký jednotící pojem. Přesto se pokusíme udělat si v tom pořádek.

Přednášejí MgA. Marta Ljubková, Mgr. Ilona Smejkalová a MgA. Jan Tošovský.

Okruhy:
Symbolistické drama
Futurismus, surrealismus, dada (Jarry, Majakovskij, Apollinaire…??)
Brecht a epické drama
Existencialismus a absurdní divadlo
Experimentální divadlo 70. a 80. let
Návrat k naturalismu – coolness
Post-drama
Jak vypadají divadelní texty dnes? A dá se vůbec ještě psát pro divadlo

Marta Ljubková
Vystudovala bohemistiku na FF UK a dramaturgii na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU v Praze. Od ukončení školy se věnuje dramaturgii a literární kritice.

Ilona Smejkalová
Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Její dramaturgická práce je spjata s divadly po celé České republice. Vedle toho působila také např. jako pedagožka a scénáristka.

Jan Tošovský
Vystudoval obor arabistika-religionistika na FF UK a činoherní dramaturgii na DAMU. Překládá z angličtiny, francouzštiny a němčiny. Byl dramaturgem libereckého Divadla F. X. Šaldy a pražské MeetFactory.

Podmínky pro návštěvníky akcí

Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí musí splňovat podmínky dle aktuálně platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Podrobnosti čtěte na www.mlp.cz/podminkyucasti.