Setkání - Vernisáž výstavy Teodora Durakoviće
Setkání Pro dospělé
Vernisáž výstavy Teodora Durakoviće
Kdy 25.11.2021 | 18:00

Vstupné zdarma

Společně pro Desítku

Vernisáž stejnojmenné výstavy mladého fotografa Teodora Durakoviće, a následné setkání nad aktuálními společenskými otázkami: Co znamená pro člověka 21. století pojmy vlast, rodná země, domov? Jaké emoce a co pragmatického z pouta k místu může dnešní člověk získat? K otevřené diskuzi jsou zváni návštěvníci knihovny, občané Desítky i všichni obyvatelé Prahy.

Ilustrační obrázek – fotografie Teodora Durakoviće.

Podmínky pro návštěvníky akcí

Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí musí splňovat podmínky dle aktuálně platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Podrobnosti čtěte na www.mlp.cz/podminkyucasti.