Tanec - Komponovaný večer: KŘÍŽ U POTOKA
Tanec Pro dospělé
Komponovaný večer: KŘÍŽ U POTOKA
Kdy 19.10.2022 | 19:30

Vstupné 390 Kč

Komponovaný večer Pražského komorního baletu vznikl při příležitosti 180. výročí narození Antonína Dvořáka.

Tančí 12 tanečníků Pražského komorního baletu

Program: – holoubek 20´ – pauza 20´ – Kříž u potoka 40´

HOLOUBEK

Choreografie: Pavel Šmok
Hudba: Antonín Dvořák
Nastudování: Kateřina Dedková – Franková
Asistent nastudování: Igor Vejsada
Kostýmy: Petra Lebdušková podle původních návrhů Věry Mejtové
Scéna: Petra Lebdušková podle původních návrhů Milana Čecha
Premiéra: 9.4.1993, Obnovená premiéra: 23.10.2016

Holoubek je známou baladou Karla Jaromíra Erbena, na jejíž motivy napsal Antonín Dvořák symfonickou báseň. Mladá žena, která otráví svého manžela kvůli mladšímu nápadníkovi, prožívá kruté výčitky svědomí, které ji nakonec doženou k sebevraždě.

Pavel Šmok k premiéře Holoubka v roce 1993 uvedl: „Dvořák ve svém Holoubkovi nesleduje Erbenovu baladu nijak ‚doslovně'. Proto ani moje taneční ztvárnění ‚nevypráví' děj přímočaře. Zvolil jsem tu formu ‚divadla na divadle' a zasadil příběh do prostředí podivného masopustu: příběh se proměňuje jakoby ve vdovin zlý sen, noční můru, a něžný holoubek ve smrtihlava.“

Vladimír Vašut se v knize „Pavel Šmok na přeskáčku“ k Holoubkovi vyjadřuje takto: „Holoubka považuji za jeden z vrcholných Šmokových dramaturgických výkonů (a že jich bylo, vždyť drtivou většinu libret si napsal sám!). Bláznivý a třeštivý živel výhružných a potměšilých maškar dějem nejen provází a nejen člení příběh do různých "reálných“ a fantazijních sekvencí, ale zároveň děj tmelí; funguje tu rovněž na způsob filmového střihu či prolínačky. Maškary jakoby náhodou vždy připravují další scénu; činí tak obratnou manipulací s rekvizitami, jež se mění v symbolické znaky."

KŘÍŽ U POTOKA

Taneční drama inspirované stejnojmenným románem Karolíny Světlé

Libreto, režie a choreografie: Alena Pešková
Hudba: Antonín Dvořák, Smyčcový kvartet d moll
Scéna: Richard Pešek jr.
Kostýmy: Aleš Valášek
Premiéra: 1. 12. 2021, Městská knihovna v Praze

„Kříž u potoka“ je taneční drama inspirované stejnojmenným románem Karolíny Světlé, které jsme zasadili snad do nedávné minulosti a které je „orámováno“ nádherným Dvořákovým smyčcovým kvartetem d moll v podání Zemlinského kvarteta. Řeší hned několik nadčasových témat jako jsou: oběť, smysl života, nedorozumění, vina a hlavně… Láska.

„… Způsob, jakým jsem se rozhodla příběh ‚odvyprávět' a jakým pracuji s tanečníky, není asi úplně neobvyklý. Všechny pohyby tu jsou ‚významotvorné' a hlavně ‚emocetvorné'. Vše by mělo působit velmi přirozeně – což je na jevišti vždy to nejtěžší. Jako když hudba a pohyb na poslední chvíli vytrysknou z právě prožívaného.“ upřesňuje Alena Pešková.

„… Karolína Světlá pracuje ve svém slavném románu s několika nadčasovými tématy, ze kterých jsem si vybrala pouze ta, která – jak se domnívám – zrcadlí i geniální Dvořákova hudba. Jedním z těch témat – dnes aktuální – je hledání smyslu života. Hlavní postava Eva převzala po svých pěstounech lásku ke knihám a vzdělání, ale čím víc toho ví, tím větší pociťuje prázdnotu. Když se tedy dozvídá o jakémsi prokletí rodu Potockých, rozhoduje se, že právě ona rozptýlí všechny pověry a kletbu zlomí. Dalšími tématy jsou nedorozumění a oběť. Vystupují hned, jakmile Evin ženich Štěpán zjišťuje, že ho snad Eva nemiluje tou láskou, která mu jediná dává smysl. Eva své city stále reviduje v knihách, chce se obětovat, a o to Štěpán rozhodně nestojí. Štěpánův bratr Ambrož, na první pohled zapšklý člověk, pak bere na sebe oběť největší… Vzdává se dlouho skrývané lásky k Evě a nakonec je to on, kdo zaplatí životem za zrušení prokletí jejich rodu. Jako červená nit se celým příběhem vine postava Maričky, kterou asi nejlépe hudebně vystihuje druhá věta kvartetu. Pro Maričku je slovo věrnost snad jen synonymem pro pokrytectví. Každý chce přeci užít, co se dá, ale jen ona se tu nepřetvařuje…,“ doplňuje Pešková.

Základní vstupné: 390 Kč
Snížené vstupné: 200 Kč (studenti, senioři, držitelé průkazů ZTP).
Předprodej vstupenek v pokladně Ústřední knihovny na http://www.goout.cz.

Podmínky pro návštěvníky akcí

Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí musí splňovat podmínky dle aktuálně platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Podrobnosti čtěte na www.mlp.cz/podminkyucasti.