Přednáška - Nedostupné bydlení v souvislostech
Přednáška Pro dospělé
Nedostupné bydlení v souvislostech
Kdy 23.3.2022 | 18:00

Vstupné zdarma

Byt či nebyt – Je nedostupné bydlení problém, který se dá řešit?

Večer představí problém nedostupného bydlení v širokém kontextu včetně historických, ekonomických a společenských souvislostí. Globální trendy mají dopad na finanční dostupnost bydlení nejen v ČR – jak tento problém řeší Vídeň, Berlín nebo  Barcelona? Jaké jsou cesty k dostupnému a udržitelnému bydlení? A je krize bydlení tématem pro komunální i státní politiku, nebo zůstane problémem na individuální úrovni?

Hosté: Jakub Nakládal, architekt (Paměť města, Re-set), Zuzana Freitas, členka skupiny pro přípravu Koncepce bytové politiky MČ Praha 10, členka Výboru pro bydlení na MHMP. Cyklus moderuje Táňa Zabloudilová.

Z nedostupného bydlení se stalo celospolečenské téma. Proč tomu tak je a koho se nejvíce dotýká? Jak je vnímáno těmi, kdo ho zakoušejí? Lze nedostupnost bydlení řešit, nebo stačí pouze stavět a čekat? Je nedostupné bydlení problém, který se dá řešit? Vše, co jste o nedostupném bydlení chtěli vědět a nebojíte se zeptat. Zveme vás na debatní cyklus Městské knihovny v Praze, Sociologického ústavu AV ČR a Arniky – Centra pro podporu občanů.

Podmínky pro návštěvníky akcí

Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí musí splňovat podmínky dle aktuálně platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Podrobnosti čtěte na www.mlp.cz/podminkyucasti.

Partneři

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. Akce je realizována s podporou Strategie AV21 – program č. 23 „Město jako laboratoř změny; Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život“.