Přednáška - Kdo je nedostupným bydlením ohrožen nejvíc?
Přednáška Pro dospělé
Kdo je nedostupným bydlením ohrožen nejvíc?
Kdy 16.3.2022 | 18:00

Vstupné zdarma

Byt či nebyt – Je nedostupné bydlení problém, který se dá řešit?

V posledních letech rostly ceny nemovitostí i nabídkové nájemné v Praze a celé České republice rychlejším tempem, než příjmy domácností ve formě mezd či důchodů. Obzvláště pro některé skupiny jako jsou senioři a seniorky, mladé dospělé či domácnosti s jedním živitelem či živitelkou tak rostou náklady na bydlení. V první části večera se podrobněji zaměříme situaci dvou skupin, které mohou být ohroženy růstem nákladů na bydlení – mladé dospělé a seniory. Na základě kvantitativních i kvalitativních dat bude popsána aktuální situace a prezentovány také reakce zástupců daných skupin – jejich vnímání krize a reflexe možností jejího řešení.  

Hosté:  Tomáš Hoření Samec (SOÚ AV ČR), Jan Klusáček (Za bydlení!). Cyklus moderuje Táňa Zabloudilová.

Z nedostupného bydlení se stalo celospolečenské téma. Proč tomu tak je a koho se nejvíce dotýká? Jak je vnímáno těmi, kdo ho zakoušejí? Lze nedostupnost bydlení řešit, nebo stačí pouze stavět a čekat? Je nedostupné bydlení problém, který se dá řešit? Vše, co jste o nedostupném bydlení chtěli vědět a nebojíte se zeptat. Zveme vás na debatní cyklus Městské knihovny v Praze, Sociologického ústavu AV ČR a Arniky – Centra pro podporu občanů.

Podmínky pro návštěvníky akcí

Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí musí splňovat podmínky dle aktuálně platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Podrobnosti čtěte na www.mlp.cz/podminkyucasti.

Partneři

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. Akce je realizována s podporou Strategie AV21 – program č. 23 „Město jako laboratoř změny; Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život“.