Zrakově znevýhodněným čtenářům doporučujeme používat mobilní verzi stránek.

skok na hlavní menu | menu sekce Akce


Hlavní stránka    Akce    Česká šlechta na lucemburském dvoře

Česká šlechta na lucemburském dvoře

pondělí16. 10.

ŠLECHTICTVÍ – VÝSADA I ZÁVAZEK
Cyklus přednášek provede zájemce jednotlivými historickými epochami, v nichž měla šlechta zásadní vliv na formování kulturního života i společensko-politické situace v Čechách.
Do konce 13. století česká šlechta získala nejen značný majetek, ale také důležité politické postavení. Po nástupu nové dynastie na český trůn si dokonce poprvé v českých dějinách vydobyla písemné potvrzení základních pravidel svého vztahu k panovníkovi. Aby však svůj vliv na dění v zemi mohla plně rozvinout, musela se pohybovat v blízkosti panovníka, tj. na jeho dvoře, kde zastávala důležité úřady. Dvorské prostředí mělo zpětný vliv na způsob života šlechty, její politické ambice i kulturní aktivity v rámci rodiny i vlastního panství.
Přednáší prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc., Ústav českých dějin FF UK

Obrázek akce

Přednáška
  • Určené pro: dospělé.

Najít v knihovně
  • přetáhnout tlačítko na lištu záložek prohlížeče
  • označit vybrané slovo na jakékoliv prohlížené internetové stránce
  • kliknout na odkaz "Najít v knihovně" na liště záložek prohlížeče
  • automatické vyhledání knížek k tématu v katalogu knihovny

Přihlaste se

Neznáte heslo? SSL zabezpečeno

Vyhledávání

| en