Přednáška - Babel und Bibel po 120 letech
Přednáška Pro dospělé
Babel und Bibel po 120 letech
Kdy 25.5.2022 | 17:00

Vstupné 50 Kč

ARS VIVA spol. s r.o. ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze
www.arsviva.cz

Počátkem roku 1902 přednesl – pro velký zájem opakovaně – profesor Friedrich Delitzsch v Berlíně „v přítomnosti jeho císařského a královského veličenstva“ přednášku na téma „Babylón a Bible“, v níž na mnoha příkladech hodlal doložit mezopotamské kořeny starozákonní kultury. Vtiskl tím pečeť oficiality jednomu z dominantních proudů orientalistiky a biblistiky té doby, relativizovanému až objevy na syrských lokalitách Mari a Ugarit o generaci později. Co z jeho příkladů je dodnes platné? Co z novějších objevů k nim můžeme směle přidat? Co je už překonáno? Co je přesně naopak? A co si z přednášky odnesl Bedřich Hrozný, o dva roky později luštící klínopisné tabulky z Tell Taaneku?

Přednáší: Mgr. Pavel Čech, Ph.D., Ústav srovnávací jazykovědy FFUK