Přednáška - Předat dětem, co je k žití
Přednáška Pro dospělé
Předat dětem, co je k žití
Kdy 25.5.2022 | 18:00

Vstupné zdarma

Diskuzní večer k tématu Udržitelnost

Jedná se o knižní výbor 30 rozhovorů s osobnostmi různých profesí, oborů, názorů, které vyšly za 30 let existence časopisu Sedmá generace. V knize se potkávají socioložky Hana Librová a Jiřina Šiklová, filosofové Erazim Kohák a Václav Bělohradský, ekologové Bedřich Moldan a řada dalších. Dobové rozhovory jsou v knižním vydání doplněny novými informacemi. Kniha tak může sloužit jako svébytná kronika společenského, environmentálního či politického vývoje po roce 1989. Tematicky se rozkračuje od ochrany přírody, krajiny a zvířat přes klimatickou krizi, energetiku, postavení žen nebo výchovu dětí až po environmentální politiku, filosofii a psychologii. Naším hostem bude šéfredaktor Sedmé generace Vít Kouřil.