Vzdělání - Mezinárodní konference Trans Europe Halles v Praze
Vzdělání Pro dospělé
Mezinárodní konference Trans Europe Halles v Praze
Kdy 26.5.2022 | 11:00

Vstupné zdarma

Zahajovací den

Studio ALTA o konferenci Trans Europe Halles v Praze:

Trans Europe Halles (TEH) je jednou z nejstarších a nejdynamičtějších kulturních sítí, která sdružuje kulturní organizace vzniklé v nevyužívaných prostorách po celé Evropě. Téměř každá z nich znovu oživila nebo vytvořila nějaký prostor, který již plně nesloužil své původní funkci a nyní slouží široké veřejnosti, umělcům/umělkyním a kreativním lidem.

Studio ALTA je jednou z členských organizací této sítě a v letošním roce organizátorem Mezinárodní konference TEH právě v Praze. Konference přináší možnost setkání členů a členek TEH, lokálních českých organizací a dalších zájemců a zájemkyň z kulturní sféry a zamýšlí se nad tématem KULTIVACE v celoevropském i celospolečenském rozměru.

KULTIVACE je pro nás především principem naslouchání, učení se a rozvoje. Principem jak vnímat naši činnost v rámci širšího ekosystému a udržování zdravého prostředí pro fungování každé jednotlivé složky (např. týmu, spolupracujících organizací, jednotlivců, publika).

Program konference stavíme na čtyřech základních sekcích:
1| Programming the symbiosis, kde se zabýváme (nejen) rovnováhou programové skladby. Výzvou je také hledání ideálního poměru mezi kvalitou a kvantitou.
2| Space is the case is the space is the case, kde se ptáme po vizích a již existujících praxích, které se zabývají prostorem a jeho potenciálem pro vytváření zdravého prostředí.
3| We should care about each other, tematizující různá spektra týmové práce a vzájemné péče.
4| Utopia, really?, kde se věnujeme krizi imaginace a potenciálu snění o možné budoucnosti i současnosti

Bližší informace o programu zahajovacího dne i dalších dnů konference (27.-29.5.2022) postupně zveřejňujeme na webu a sociálních sítích Studia ALTA.
Registrace na zahajovací den konference je bezplatně k dispozici zde >>>.

Konference se koná pod záštitou primátora hl. m. Prahy MUDr. Zdeňka Hřiba a radní hl. m. Prahy pro oblast kultury MgA. Hany Třeštíkové.

Program zahajovacího dne Konference // KULTIVACE

11.00 – 12:00
Úvodní projev – Co je Trans Europe Halles network a jak je možné se připojit?
Tiffany Fukuma, ředitelka Trans Europe Halles
Příběh Studio ALTA
Lída Vacková, ředitelka / Director of Studio ALTA
Vítání nových členů Trans Europe Halles, prezentace zástupců nových členských organizací TEH

12:00 – 14:00
brunch s networkingem

14:00 – 16:00
Uvítací projevy
Tiffany Fukuma, Managing Director of Trans Europe Halles
Lída Vacková, Director of Studio ALTA
Keynote: Milota Sidorová, ředitelka oddělení urbanistických studií a participativního plánování, Metropolitní institut Bratislava (MIB)
Seznámení s hlavními tématy konference
Symbiotic Programming – Lucia Kašiarová, kurátorka
Space is the case is the space is the case – Boris Melus, kurátor
We should care about each other – Jana Ryšlavá, kurátorka
Utopia, really?! – Petr Dlouhý, kurátor
Keynote: Julie Trébault, ředitelka projektu: PEN America’s Artists at Risk Connection Project

Konferencí vás provede Saša Michailidis, ČT.