Literatura - Toulky po stopách císařovny Sisi
Literatura Pro dospělé
Toulky po stopách císařovny Sisi
Kdy 28.6.2022 | 17:00

Vstupné zdarma

Nakladatelství Grada uvádí:
Beseda a vyprávění autorky Dagmar Beňakové o rakouské císařovně Alžbětě, zvané Sisi

V červnu 1854 zavítala mladičká Alžběta během své vůbec první reprezentační cesty se svým císařským manželem poprvé do Českých zemí. Pojďme si právě v červnu připomenout její návštěvy naší země a vydejme se po jejích stopách také do Bavorska, Rakouska, Maďarska a na Slovensko.

Alžbětiny cesty dokumentují v knize četné dopisy císařovny a jejích nejbližších, paměti a deníky současníků i tehdejší tisk. Informace o jednotlivých lokalitách jsou ověřené archivními dokumenty.

Publikace Toulky po stopách císařovny Sisi láká na řadu dosud nezveřejněných detailů ze života legendární císařovny a bohatou obrazovou dokumentaci, zahrnující jak snímky ze Sisina „rodinného alba“, z nichž některé jsou zveřejněny vůbec poprvé, tak aktuální fotografie míst, která tato mimořádná žena navštívila. Kniha je unikátním průvodcem pro milovníky historie i atraktivních destinací. Na úvod proběhne slavnostní křest knihy Toulky po stopách císařovny Sisi s besedou.

Následuje přednáška, ve které autorka představí císařovnu známou i neznámou – legendami opředenou ikonu i rozporuplnou ženu s mnoha tvářemi. Dostatečný prostor bude věnován také dotazům z publika. Autorce bude ctí podělit se o výsledky svého mnohaletého bádání.

O přednášející

JUDr. PhDr. Dagmar Beňaková, Ph.D., LL.M., vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a rovněž Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (obor německá a rakouská studia). Absolvovala řadu zahraničních pobytů, během nichž se věnovala právu, historii i cizím jazykům. Nyní pracuje na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky. V minulosti externě vyučovala na Právnické fakultě a na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

Pod svým rodným příjmením (Černá) publikovala jednu monografii, celou řadu článků v odborných časopisech a příspěvků ve sbornících a kolektivních monografiích. Jeden z příspěvků vyšel také pod jejím současným příjmením. Ve volném čase se věnuje hlavně své rodině, četbě a cestování.

Již od dětství putuje po stopách císařovny Alžběty Rakouské, zvané Sisi. Stejně intenzivně sbírá a studuje veškerou dostupnou literaturu o císařovně, a to nejen v češtině, ale především v němčině, dále v angličtině, francouzštině, maďarštině, italštině a španělštině. Od svých vysokoškolských studií také k tomuto tématu vyhledává v archivech a knihovnách primární prameny.