Přednáška - Cesta za moderní českou vědou v 19. století
Přednáška Pro seniory
Cesta za moderní českou vědou v 19. století
Kdy 26.9.2022 | 15:30

Vstupné zdarma

Seniorské pondělky

Doc. RNDr. Soňa Štrbáňová, CSc. z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR přiblíží, jak se v 19. století jazykově utvářely česká věda a její instituce, s jakými problémy se mladá česká věda potýkala, kdo byli významní a často již zapomenutí vědci té doby a jak přispěli k rozvoji světové vědy.