Přednáška - Fotograf Jan Lukas / Úplné oslnění
Přednáška Pro dospělé
Fotograf Jan Lukas / Úplné oslnění
Kdy 5.10.2022 | 19:00

Vstupné 50 Kč

Cyklus „Fotografové“
Projekce s přednáškou Josefa Mouchy připomene tvůrčí dráhu Jana Lukase, rozvíjenou během šesti dekád minulého století. Jan Lukas (1915–2006) žil od roku 1966 v New Yorku. Patřil k průkopníkům moderní fotografie a filmu. V 30. letech se zařadil k internacionálům, pracujícím pro evropské magazíny. Již klasické dílo čítá 25 samostatných svazků, často určených na export podnikem zahraničního obchodu Artia. Živé, bezprostřední záběry a dynamika řešení autorových knih sloužily za vzor současníkům i následovníkům. Pamětihodným odkazem tvůrce je zejména obrazové svědectví o zkáze demokracie a nástupu totality, Pražský deník 1938–1965 (1995). I v exilu zůstal fotograf věrný krédu „Dívat se a zachovat to, co mě zajímá, doufaje, že existuje mnoho dalších, které to také zajímá.“ Od poloviny 90. let vystavoval stále častěji i ve vlasti, kde znovu vyšla díla 50. let: Das Prager Ghetto (1995) a Praha – domovské město Franze Kafky (2000). Nakladatelství Franze Kafky vydalo také kolekci Amerika nach Kafka (1993), respektive America according to Kafka (1993), zatímco pod značkou Torst se objevila monografie s názvem Jan Lukas (2003).

Přednáší Doc. Mgr. Josef Moucha, který je absolventem žurnalistiky na Karlově univerzitě (1980). Během studií začal vystavovat a o fotografii psát. Inicioval a spolupořádal četné individuální či kolektivní výstavy. Jakožto autor textů a editor připravil k vydání řadu fotografických knih. V současnosti je pedagogem Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě.

Fotografové
Cyklus tří přednášek představí 5. 10. Jana Lukase, 2. 11. Josefa Koudelku a 7. 12. Josefa Mouchu.