Setkání - Jak definovat umění?
Setkání Pro dospělé
Jak definovat umění?
Kdy 29. 11. 2022 | 17:00

Vstupné 50 Kč

Co je to umění a jak jej lze definovat? Proč jsou pisoár nebo abstraktní „mazanice“ považované za umělecká díla? Čeho chtějí umělci docílit a proč nás někdy svými díly „provokují“? V přednášce se zaměříme na možné definice umění, na charakteristiky, které dělají umění uměním a také na to, co umění znamená konkrétně pro každého z nás.

Přednáší Olga Moiseeva.

Olga Moiseeva vystudovala bakalářský obor estetika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Má zkušenosti s lektorováním v Museu Kampa a Nové galerii a v současné době působí jako knihovnice v Městské knihovně v Praze. Zajímá ji provázanost umění se společenskými a etickými otázkami, marginalizované skupiny umělkyň a umělců nebo také vztah umění a přírody. Ve svých přednáškách se snaží vzbudit upřímný zájem o současné umění, které mnohdy bývá širokou veřejností (neprávem) odsuzováno.