Zrakově znevýhodněným čtenářům doporučujeme používat mobilní verzi stránek.

skok na hlavní menu | menu sekce Akce


Hlavní stránka    Akce    Za kořistí a poznáním

Za kořistí a poznáním

středa11. 4.

Téma: Sarajevský atentát. Ve spolupráci s časopisem Živá historie
Arcivévoda František Ferdinand d´Este a jeho cesta kolem světa
František Ferdinand byl synovcem císaře Františka Josefa I. Po sebevraždě korunního prince Rudolfa roku 1889 a náhlé smrti svého otce arcivévody Karla Ludvíka v roce 1896 se stal následníkem rakousko-uherského trůnu. V českém prostředí se František Ferdinand netěší nejlepší pověsti – v literatuře bývá líčen jako lakomec, čechožrout a nevzdělaný hrubián. Pravda byla – jako obvykle – někde uprostřed. Vzdělání, kterého se rakouským arcivévodům dostávalo, nebylo vždycky nejlepší a mladý František Ferdinand si dokázal uvědomit limity svých vědomostí. Proto i v dospělém věku pokračoval ve studiu vybraných vědních oborů a snažil se doplnit své znalosti. Koncem 80. let 19. století dospěl k závěru, že by rozšíření jeho znalostí prospělo, kdyby uskutečnil cestu kolem světa. K provedení této myšlenky potřeboval císařův souhlas a je pravda, že zpočátku neuspěl. Avšak na základě přímluvy císařovny Alžběty František Josef I. ustoupil a Františkovi Ferdinandovi a jeho družině cestu kolem světa povolil.
František Ferdinand d´Este a jeho přátelé vypluli 15. prosince 1892 na torpédoborci Kaiserin Elisabeth z Terstu. Propluli Suezským průplavem a Rudým mořem do Indického oceánu, navštívili Ceylon, Indii, dnešní Indonésii a Austrálii. Plavbu na Kaiserin Elisabeth ukončili v Japonsku, odkud pokračovali napříč Tichým oceánem na palubě parníku Empress of China do Ameriky. Vystoupili ve Vancouveru a projeli napříč Spojenými státy americkými do New Yorku, odkud 7. října 1893 odpluli na palubě lodi Bretagne do Evropy. Dne 18. října 1893 po deseti měsících putování dorazili opět do Vídně. O cestě později arcivévoda vydal knihu Tagebuch meiner Reise um die Erde 1892 – 1893, která vyšla tiskem. Arcivévoda z cesty přivezl velké množství loveckých trofejí, etnografického a přírodovědného materiálu, kterým po svém návratu podělil rakouská muzea, mezi jiným také Muzeum Království českého v Praze. Cesty se zúčastnili rovněž čeští námořníci, kteří o jejím průběhu zanechali zajímavé svědectví.
Přednáší historik Doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D.

www.epublishing.cz/ziva-historie
www.facebook.com/events/173793566594016/

Obrázek akce

Přednáška
  • Určené pro: dospělé.

Najít v knihovně
  • přetáhnout tlačítko na lištu záložek prohlížeče
  • označit vybrané slovo na jakékoliv prohlížené internetové stránce
  • kliknout na odkaz "Najít v knihovně" na liště záložek prohlížeče
  • automatické vyhledání knížek k tématu v katalogu knihovny

Přihlaste se

Neznáte heslo? SSL zabezpečeno

Vyhledávání

| en