Přednáška - Odraz židovsko-křestanské symboliky ve stolování
Přednáška Pro dospělé
Odraz židovsko-křestanské symboliky ve stolování
Kdy 6. 12. 2022 | 17:00

Vstupné 50 Kč

Prostřený stůl je kulturním znakem, který slouží nejen k uspokojení našich biologických potřeb, ale hovoří řečí symbolů a znaků k těm, kteří kolem něj usednou. A jeho symbolika má kořeny, sahající daleko k počátkům lidské civilizace.
Pojďme se společně projít historií a podívat se na stolování jako na fenomén, který byl vlastní lidem v každé historické epoše a pojďme zkusit hledat jeho kořeny, základní znaky i jeho skryté významy.

Odraz židovsko-křestanské symboliky ve stolování
Židovsko-křesťanská kultura vtiskla stolování výraznou symboliku, která se odráží v našich zvycích a obyčejích u stolu dodnes. Zapátrejme společně po významu například vody a vína, či chleba a oleje nebo rozsvícené svíce na stole prostřeném bílým ubrusem. A byla poslední večeře Páně opravdu poslední?

Přednáší Mgr. Milan Svoboda, FF ÚK