Zrakově znevýhodněným čtenářům doporučujeme používat mobilní verzi stránek.

skok na hlavní menu | menu sekce Akce


Hlavní stránka    Akce    Mozek, prostor a čas

Mozek, prostor a čas

úterý2. 10.

LABORATOŘ MYSLI – série přednášek odborníků z Národního ústavu duševního zdraví
V bdělém stavu si neustále uvědomujeme svoji pozici v prostoru i směr a vzdálenosti k důležitým místům v prostředí. Stejně jako neustále vnímáme prostorové uspořádání, jsme si ustavičně vědomi i plynutí času a uvědomujeme si časové vztahy k různým událostem v našem životě. Čas a prostor jsou základními dimenzemi, které formují naše vnímání reality i sebe sama.
Jaké jsou však mozkové struktury a mechanismy podílející se na reprezentaci prostoru a času v mozku? A jsou tyto mechanismy propojeny? Odpovědi na tyto otázky mohou být užitečné jak v samotném studiu mozkových funkcí, tak například i pro diagnostiku některých neuropsychiatrických onemocnění. Přijďte se dozvědět víc.
Přednáší PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D., jež vystudovala biologii na Přírodovědecké fakultě a psychologii na Filozofické fakultě UK. Doktorské studium ukončila na 2. Lékařské fakultě UK v oboru neurovědy. V současné době se věnuje výzkumu v oblasti kognitivních neurověd v Národním ústavu duševního zdraví. Zaměřuje se především na percepci času, epizodickou paměť a teorii mysli, jejich neuronální mechanismy, ale i na jejich vývoj v ontogenezi a fylogenezi.

Obrázek akce

Přednáška
Vyprodáno
  • Určené pro: dospělé.

Najít v knihovně
  • přetáhnout tlačítko na lištu záložek prohlížeče
  • označit vybrané slovo na jakékoliv prohlížené internetové stránce
  • kliknout na odkaz "Najít v knihovně" na liště záložek prohlížeče
  • automatické vyhledání knížek k tématu v katalogu knihovny

Přihlaste se

Neznáte heslo? SSL zabezpečeno

Vyhledávání

| en