Zrakově znevýhodněným čtenářům doporučujeme používat mobilní verzi stránek.

skok na hlavní menu | menu sekce Akce


Hlavní stránka    Akce    Kapitoly z dějin Československa V.

Kapitoly z dějin Československa V.

úterý4. 12.

VE SPOLUPRÁCI S HISTORICKÝM ÚSTAVEM AV ČR
Počátky duchovního znehybnění české společnosti v počáteční fázi normalizace (1969–71)
O prosazování normalizační politiky do vzpomínkové kultury, která souvisela s opětovným prosazením obrazu Sovětského svazu jako spojence a osvoboditele, a do církevní sféry, která se během Pražského jara stala poměrně svébytným prostorem relativní svobody, což vedlo Husákovu mocenskou garnitury ke snaze o znovunastolení přísné kontroly všech duchovních aktivit, přednáší doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
Paradoxy pozdní normalizace v Československu. Proces vnitřního rozpadu mocenské elity a odrazy reality
Dokonce i v „normalizovaném“ Československu vznikla v neoficiální sféře v 80. letech řada nových ekonomických, sociálních, kulturních a konečně i politických jevů. Tyto jevy znatelně překročily normativní bariéry politického systému sovětského typu. Polský příklad představil demokratický model bez „vedoucí role“ komunistické strany. Maďarský model poskytl pokus, v souznění se specifickou podstatou Kádárových hospodářských reforem o druhou společnost s ještě neustaveným, ale velice dynamicky se rozvíjejícím soukromým sektorem a expanzí tržních vztahů.
Nic z toho se nestalo v Československu. Teprve ve druhé polovině 80. let se objevily rudimentární buňky tolerovaných a oficiálně uznaných soukromých rodinných aktivit. Nízký počet disidentů byl přísně stíhán; byť i skromné pokusy o obnovení reforem na bázi „perestrojky“ byly mocí zprvu rozhodně odmítnuty. Neexistovaly žádné oficiální hospodářské, politické nebo kulturní instituce, které by rozvíjely opoziční aktivity proti totalitním u a antimeritokratickému režimu. Na druhé straně existovaly rozsáhlé soukromé hospodářské iniciativy na neoficiální a částečně rodinné bázi, které byly částečně tolerovány. Náležely k „stínové, šedé ekonomice“. Mnoho vedoucích menších firem, zejména v oboru servisu, autoopravárenství, komunálního hospodářství se snažilo obohatit, využít možností „ekonomiky nedostatku“, plynoucích z osobního sociálního kapitálu. Vytvářely se tak sociální skupiny, které byly připraveny podpořit přicházející změny. Je však těžké, tyto již existující skupiny identifikovat, když použijeme tradiční třídní nebo stratifikační kategorie.
Všechny tyto změny nebyl již režim schopen kompenzovat relativními výhodami poskytovanými preferované společenské vrstvě (nomenklatura) vyrovnávajícími postavení profesionálně kompetentních a kvalifikovaných občanů.
Kromě i dalších faktorů, rezultoval rychlý pokles podpory režimu, připravenost těchto občanů přenést své postoje a aktivity z mikrosociální a neoficiální úrovně do makrostruktury, tj. do odmítnutí režimu a podpory nových demokratických politických institucí.
Přednáší PhDr. Emil Voráček, DrSc.

Obrázek akce

Přednáška
  • Určené pro: dospělé.

Najít v knihovně
  • přetáhnout tlačítko na lištu záložek prohlížeče
  • označit vybrané slovo na jakékoliv prohlížené internetové stránce
  • kliknout na odkaz "Najít v knihovně" na liště záložek prohlížeče
  • automatické vyhledání knížek k tématu v katalogu knihovny

Přihlaste se

Neznáte heslo? SSL zabezpečeno

Vyhledávání

| en