Přednáška - Mikrobiom a poruchy příjmu potravy ve vědě a klinické praxi
Přednáška Pro dospělé
Mikrobiom a poruchy příjmu potravy ve vědě a klinické praxi
Kdy 7. 6. 2023 | 19:00

Vstupné 60 Kč

Známe své spolubydlící? Mikrobiom a my

Ve spolupráci s Českou mikrobiomovou společností ČLS JEP Už ve 4. století v léčbě průjmů a při otravách jídlem byl poprvé použit mikrobiom stolice v Číně jako „žlutá polévka“. A v roce 1683 van Leeuwenhoek v Royal Society of London popsal ve svých ústech 5 různých druhů „zvířat“ (animacules-bakterií). V současné době je vliv změněné přirozené střevní mikrobioty = dysbiózy zkoumán u řady nemocí, např. u roztroušené sklerózy, autismu, deprese, idiopatických střevních zánětů, syndromu dráždivého tračníku, celiakie, metabolického syndromu, diabetu 1. typu, obezity i poruch příjmu potravy. Nízký příjem kalorií, nutričně nevyvážená strava a patologické jídelní chování u mentální anorexie vedou k nestabilitě mikrobiomu, změnám ve složení střevních metabolitů, které ovlivňují osu mikrobiom-střevo-mozek i psychiku a chování pacientek. Přednáška se bude věnovat výsledkům výzkumu mikrobiomu u poruch příjmu potravy a možnostem jejich uplatnění v terapii a prevenci. Přednáší prof. prof. MUDr. Hana Papežová, CSc, FAED.

Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc, FAED

Na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN působí od roku 1986. V letech 1993–1995 získala zkušenosti v Nathan S. Kline Institutu, NYU, USA. Po výzkumu průběhů schizofrenie, bipolární afektivní poruchy a násilného chování a zkušenostech v oblasti poradenství a krizové intervenci (RIAPS Praha) se od té doby zabývá především poruchami příjmu potravy, výzkumem, výukou i klinickou praxí (1989). Od roku 1998 vede Centrum pro PPP, je spoluautorkou terapeutických vodítek. Založila Sekci pro PPP ČPS ČLS JEP (1997), Svépomocnou asociaci pro podporu pacientů i jejich rodinných příslušníků (1992) a Denní stacionář pro PPP (2004). Působí v mezinárodních výzkumných projektech, v Academy for Eating Disorders a European Council of ED. Podílí se na postgraduální výuce, psychoterapeutickém výcviku a supervizi (Rafael Institutu a E-clinic. Praha). Podporuje zlepšení interdisciplinární spolupráce (např. organizace konference PPP od roku 1997) a rozvoj nových terapeutických přístupů (např. vícerodinná terapie, léčba komorbidních onemocnění, stimulační metody, vliv mikrobiomu) a preventivní programy (www.healthyandfree.cz).