Zrakově znevýhodněným čtenářům doporučujeme používat mobilní verzi stránek.

skok na hlavní menu | menu sekce Akce


Hlavní stránka    Akce    Velká divergence: proč Západ vládne

Velká divergence: proč Západ vládne

úterý14. 5.

Příběh civilizací
Velkou divergencí jsou míněny dramatické události na sklonku raného novověku a počátku moderní doby, které způsobily, že se západní civilizace stala globálním hegemonem a její typ modernity, politické a ekonomické instituce a hodnoty vzorem pro ostatní mimoevropské civilizace a kultury. Jaký byl důvod vzestupu Západu a jaké konkrétní historické okolnosti přispěly k jeho politické, hospodářské a vojenské převaze nad asijskými civilizacemi? Proč nebyly v sedmnáctém až devatenáctém století Osmanská říše, Persie, Mughalská říše nebo Čína schopny efektivněji reagovat na západní imperiální výzvu? Jakou úlohu sehrála v procesu západního expanzionismu průmyslová a vojenská revoluce? Existovaly možné alternativy vůči západní koloniální nadvládě? Jak ovlivnil dočasný mocenský triumf západní mentalitu a kulturní a ideologický vývoj? To jsou některá z klíčových témat, kterým se bude věnovat přednáška o zrození moderního světa.
Přednáší prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc.

Obrázek akce

Přednáška
  • Určené pro: dospělé.

Najít v knihovně
  • přetáhnout tlačítko na lištu záložek prohlížeče
  • označit vybrané slovo na jakékoliv prohlížené internetové stránce
  • kliknout na odkaz "Najít v knihovně" na liště záložek prohlížeče
  • automatické vyhledání knížek k tématu v katalogu knihovny

Přihlaste se

Neznáte heslo? SSL zabezpečeno

Vyhledávání

| en