Zrakově znevýhodněným čtenářům doporučujeme používat mobilní verzi stránek.

skok na hlavní menu | menu sekce Akce


Hlavní stránka    Akce    Michael Romancov o hybridní válce

Michael Romancov o hybridní válce

čtvrtek23. 5.

Mediální gramotnost
Termín hybridní válka, či někdy hybridní hrozba/hrozby se ve veřejném prostoru objevil poté, co Rusko anektovalo ukrajinský Krym a následně zahájilo válku na východní Ukrajině. Termín není zcela přesně ukotven a definován, což následně vedlo k řadě sporů o jeho významu, respektive o (ne)vhodnosti a (ne)přípustnosti jeho užívání. Pokusíme se ukázat, kdo, co a proč pod tímto termínem rozumí a jak se Česká republika s touto problematikou vypořádává.
Problematika bude zasazena do širšího rámce vývoje a změny bezpečnostního prostředí v Evropě od konce 80. let minulého století do současnosti a vývoje problému (ne)důvěryhodnosti státu a jeho politické reprezentace. Naše (ne)schopnost čelit hybridním hrozbách/informačnímu chaosu totiž úzce souvisí se stavem (ne)důvěry ve stát a jeho představitele.
PhDr. Michael Romancov, Ph.D. působí na Institutu politologických studií na Fakultě sociálních věd UK a na Metropolitní univerzitě Praha. Věnuje se politické geografii, geopolitice a Rusku.

Obrázek akce Zdroj: Antecom

Zdroj: Antecom

Přednáška
  • Určené pro: dospělé.

Najít v knihovně
  • přetáhnout tlačítko na lištu záložek prohlížeče
  • označit vybrané slovo na jakékoliv prohlížené internetové stránce
  • kliknout na odkaz "Najít v knihovně" na liště záložek prohlížeče
  • automatické vyhledání knížek k tématu v katalogu knihovny

Přihlaste se

Neznáte heslo? SSL zabezpečeno

Vyhledávání

| en