Přednáška - Chudina a žebráci v pražských městech
Přednáška Pro dospělé
Chudina a žebráci v pražských městech
Kde Ládví
Kdy 19. 9. 2023 | 16:30

Vstupné zdarma

Zveme na přednášku PhDr. Tomáše Jelínka, na které se dozvíte, jak se v minulosti stát vyrovnával s problematikou nejnižších sociálních vrstev.

Péče o sociálně nejslabší vrstvy obyvatelstva byl úkol, s kterým se musela vyrovnat každá společnost, avšak jeho naléhavost a způsob řešení se měnil. Vzrůstající počet obyvatel a rozvírající se sociální nůžky způsobily, že se problém nejnižších sociálních vrstev v druhé polovině 16. století začal vyostřovat. Stát na to reagoval postupnou regulací pohybu a jednání těchto vrstev. Ve vydávaných policejních řádech bylo určováno, kdo má být uznán jako řádný chudý a komu má být za určitých podmínek povoleno žebrání či jiná sociální pomoc, a kdo má být naopak stíhán. Vzrůstající množství potřebných lidí a naléhavost problému nakonec vyústily v institucionalizaci sociální péče.