Zrakově znevýhodněným čtenářům doporučujeme používat mobilní verzi stránek.

skok na hlavní menu | menu sekce Akce


Hlavní stránka    Akce    Umíme učit o válce?

Umíme učit o válce?

čtvrtek30. 5.

Didaktické přístupy k 2. světové válce

Obrazy války a událostí s ní spjatých vzbuzují silné emoce napříč společnostmi, národy i historickými etapami. Od konce druhé světové války nás dělí přes 70 let, přesto v nás rozličné formy jejího zachycení vyvolávají vzpomínky a probouzejí myšlenky: o starých křivdách, destruktivní moci, způsobech prohry, možnostech vítězství… Tyto vzpomínky se netýkají jen jedné historické události, ale bytostně souvisí s naším přemýšlením o přítomnosti a jejím prožívání. Jak bychom vlastně měli válku pojednávat, jaký odkaz nám zanechala, jak je správné ji znázornit a minimalizovat její ničivé účinky? Umíme vlastně učit o válce a předávat dalším generacím „adekvátní“ obraz války?

Obrázek akce

Přednáška
  • Určené pro: dospělé, studenty.

K diskusi nad těmito otázkami se sejdou zástupci několika vzdělávacích institucí, které odkaz druhé světové války uchovávají a tematizují. Institut terezínské iniciativy, Muzeum romské kultury, Ústav pro studium totalitních režimů a další budou prezentovat způsob, jak druhou světovou válku pojednávají na svých seminářích/výstavách/ve výuce, a následně budou diskutovat nad formami pojednání války vhodnými pro současnost. Součástí diskuse kolem kulatého stolu bude prezentace nového vzdělávacího webu Obrazy války, který ÚSTR vytvořil ve spolupráci s těmito institucemi.


Najít v knihovně
  • přetáhnout tlačítko na lištu záložek prohlížeče
  • označit vybrané slovo na jakékoliv prohlížené internetové stránce
  • kliknout na odkaz "Najít v knihovně" na liště záložek prohlížeče
  • automatické vyhledání knížek k tématu v katalogu knihovny

Přihlaste se

Neznáte heslo? SSL zabezpečeno

Vyhledávání

| en