Přednáška - Po stopách Santiniho
Přednáška Pro dospělé
Po stopách Santiniho
Kdy 21. 9. 2023 | 17:00

Vstupné 60 Kč

Pražské toulky

Kde žil a nacházel inspiraci geniální architekt Jan Blažej Santini-Aichel? Jaká pouta ho pojila s českými zeměmi- a kontextem světové architektury? Společně projdeme místy spojenými s jeho životními událostmi, které se promítly do jeho díla. 7. prosince 2023 uplyne 300 let od jeho narození. Provádí Vladimír Kiseljov, malíř a spisovatel, autor knihy Mystéria vepsaná ve tvářích.

Přijďte včas i s platnými vstupenkami zakoupenými v pokladně Městské knihovny v Praze na Mariánském nám. 1, Praha 1 Sraz v 17:00 před domem U zlaté číše (Nerudova ulice čp. 212).