Zrakově znevýhodněným čtenářům doporučujeme používat mobilní verzi stránek.

skok na hlavní menu | menu sekce Akce


Hlavní stránka    Akce    Světová poezie

Světová poezie

úterý5. 11.

Přednáškový cyklus

Akce se koná pod patronací Básnířky města Prahy Sylvy Fischerové

Oblíbený přednáškový cyklus FF UK nabízíme také zájemcům z řad širší veřejnosti v prostorách Městské knihovny v Praze. Cyklus chronologicky řazených přednášek je věnován zejména epické poezii v různých dobách a kulturách: od indické Mahábháraty přes Homéra a Vergiliovu Aeneidu až po Apollinairovo Pásmo, včetně krátké odbočky k čínské poezii.

Jednotlivé přednášky, proslovené předními odborníky působícími na FF UK, se dotýkají témat a forem poezie, její obraznosti i literárněhistorických souvislostí. Nejde tedy o vyčerpávající představení autorů a jejich děl, jde nám o radost z četby, pozornost soustředíme na text a jeho poetiku: jádrem každé přednášky je konkrétní ukázka a její rozbor.  

Obrázek akce

Literatura
 • Určené pro: dospělé, studenty.

Program jednotlivých přednášek

 • 1.10. Zuzana Špicová: Mahábhárata
 • 8.10. Sylva Fischerová: Homér
 • 15.10. Martin Bažil: Vergilius, Aeneis
 • 22.10. Martin Šorm: Artušovský cyklus (Chrétien de Troyes)
 • 29.10. Olga Lomová: Tu Fu
 • 5.11. Jiří Starý: Poezie staroseverských skaldů
 • 12.11. Šárka Tobrmanová: Milton, Ztracený ráj
 • 19.11. Ilja Lemeškin: Ruské byliny
 • 26.11. Jan Čermák: Kalevala
 • 3.12. Záviš Šuman: Apollinaire, Pásmo

Najít v knihovně
 • přetáhnout tlačítko na lištu záložek prohlížeče
 • označit vybrané slovo na jakékoliv prohlížené internetové stránce
 • kliknout na odkaz "Najít v knihovně" na liště záložek prohlížeče
 • automatické vyhledání knížek k tématu v katalogu knihovny

Přihlaste se

Neznáte heslo? SSL zabezpečeno

Vyhledávání

Vánoce 2019

Téma měsíce
Vánoce 2019

| en