Zrakově znevýhodněným čtenářům doporučujeme používat mobilní verzi stránek.

skok na hlavní menu | menu sekce Akce


Hlavní stránka    Akce    Moc obrazů

Moc obrazů

pondělí18. 11.

Laboratoř mysli NÚDZ
Jak obrazy působí na mysl a mozek?
Moc obrazů hluboce zasáhnout mysl svých diváků je tradičně předmětem zájmu historiků umění, estetiků, ale také psychologů. Současné experimentální přístupy, především zobrazování mozku funkční magnetickou rezonancí (fMRI) otevírají nové perspektivy poznání toho, jak nejen umělecká díla, ale kupř. také mediální obrazy, působí na mozek a lidskou mysl a tím ovlivňují nejen naše duševní stavy, ale též konání. Přednáška představí nejdůležitější aktuální otázky výzkumů mechanismů působení obrazů na lidskou mysl. Přiblíží, proč je takové zkoumání přínosné v kontextu psychiatrického výzkumu a představí probíhající experimenty skupiny Obraz, mysl, mozek v Národním ústavu duševního zdraví.

Obrázek akce

Přednáška
  • Určené pro: dospělé.

Přednáší doc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D., který absolvoval filozofickou fakultu UK v Praze a post-doktorské studium na University of California v Berkeley. V národním ústavu duševního zdraví vede výzkumnou skupinu Obraz, mysl, mozek; přednáší na Semináři dějin umění Masarykovy univerzity v Brně. Předtím mj. působil jako kurátor a náměstek ředitele Národní galerie v Praze, na University of Chicago a Humboldtově Univerzitě v Berlíně. Jako kurátor připravil řadu výstav, včetně velkého mezinárodního projektu Obrazy mysli/Mysl v obrazech (2011–12). Je autorem či spoluautorem 18 knih a katalogů a řady vědeckých studií z oblasti umění Číny, teorie obrazu, psychologie vnímání. Ve své vědecké práci se aktuálně zabývá teorií umění a obrazu, vnímáním obrazů a jejich psychologickými účinky a empirickým zkoumání působení obrazů s využitím neurozobrazovacích metod.


Najít v knihovně
  • přetáhnout tlačítko na lištu záložek prohlížeče
  • označit vybrané slovo na jakékoliv prohlížené internetové stránce
  • kliknout na odkaz "Najít v knihovně" na liště záložek prohlížeče
  • automatické vyhledání knížek k tématu v katalogu knihovny

Přihlaste se

Neznáte heslo? SSL zabezpečeno

Vyhledávání

| en